Danh sách tiểu hành tinh/42501–42600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42501 1992 YC 17/12/1992 Caussols C. Pollas 3,1 km MPC · JPL
42502 1993 CS1 10/02/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,7 km MPC · JPL
42503 1993 FU4 17/03/1993 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
42504 1993 FC8 17/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
42505 1993 FC20 17/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
42506 1993 FA21 21/03/1993 La Silla UESAC 5,3 km MPC · JPL
42507 1993 FJ25 21/03/1993 La Silla UESAC 5,5 km MPC · JPL
42508 1993 FR30 21/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
42509 1993 FV33 19/03/1993 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
42510 1993 FX55 17/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
42511 1993 FD77 21/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
42512 1993 FW81 18/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
42513 1993 SH15 18/09/1993 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
42514 1993 TG17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
42515 1993 TJ33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
42516 Oistrach 1993 VH5 11/11/1993 Tautenburg Observatory F. Börngen 7,0 km MPC · JPL
42517 1993 XU1 14/12/1993 Palomar E. F. Helin 3,7 km MPC · JPL
42518 1994 AH6 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
42519 1994 AU6 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
42520 1994 AB8 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
42521 1994 BO3 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 12 km MPC · JPL
42522 Chuckberry 1994 CB17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
42523 Ragazzileonardo 1994 ES 06/03/1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 2,3 km MPC · JPL
42524 1994 PN5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
42525 1994 PU18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
42526 1994 PA36 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
42527 1994 TO2 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
42528 1995 FX7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
42529 1995 FA16 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
42530 1995 GA 01/04/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
42531 McKenna 1995 LJ 05/06/1995 Siding Spring D. J. Asher 1,8 km MPC · JPL
42532 1995 OR 24/07/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,1 km MPC · JPL
42533 1995 SM19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
42534 1995 UL7 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
42535 1995 VN9 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
42536 1995 VX13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
42537 1995 WZ1 18/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
42538 1995 WZ7 29/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
42539 1995 WQ9 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
42540 1995 WX17 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
42541 1996 AQ 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
42542 1996 AX 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
42543 1996 BR 16/01/1996 Sudbury D. di Cicco 7,5 km MPC · JPL
42544 1996 EL2 11/03/1996 Haleakala AMOS 4,9 km MPC · JPL
42545 1996 FR2 21/03/1996 Stroncone A. Vagnozzi 7,3 km MPC · JPL
42546 1996 GF1 15/04/1996 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,9 km MPC · JPL
42547 1996 GY19 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
42548 1996 HU12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
42549 1996 HJ17 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
42550 1996 HU23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
42551 1996 JH14 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
42552 1996 RH25 11/09/1996 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
42553 1996 RN25 12/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
42554 1996 RJ28 11/09/1996 La Silla UDTS 27 km MPC · JPL
42555 1996 RU31 13/09/1996 La Silla UDTS 18 km MPC · JPL
42556 1996 TA8 12/10/1996 Sudbury D. di Cicco 2,0 km MPC · JPL
42557 1996 TB67 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
42558 1996 VV15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42559 1996 VH28 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
42560 1996 VL30 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
42561 1996 XK6 03/12/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,1 km MPC · JPL
42562 1996 XZ17 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
42563 1996 XK22 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
42564 1996 XF23 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42565 1996 XF24 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
42566 Ryutaro 1996 XQ25 03/12/1996 Geisei T. Seki 2,7 km MPC · JPL
42567 1996 XF33 06/12/1996 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
42568 1996 YC 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
42569 1996 YC1 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
42570 1996 YA2 20/12/1996 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
42571 1996 YL3 18/12/1996 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
42572 1997 AO 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
42573 1997 AN1 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
42574 1997 AE3 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
42575 1997 AD4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
42576 1997 AP5 07/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
42577 1997 AB18 15/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
42578 1997 BD5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
42579 1997 BV5 31/01/1997 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
42580 1997 CX22 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
42581 1997 CB29 07/02/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
42582 1997 EW4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
42583 1997 EP33 04/03/1997 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
42584 1997 ET46 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
42585 Pheidippides 1997 FJ1 30/03/1997 Colleverde V. S. Casulli 3,1 km MPC · JPL
42586 1997 FG3 31/03/1997 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42587 1997 GW6 02/04/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
42588 1997 GU15 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
42589 1997 GP33 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42590 1997 GW34 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42591 1997 GE42 09/04/1997 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
42592 1997 HT 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
42593 Antoniazzi 1997 JQ 01/05/1997 Bologna San Vittore Obs. 3,1 km MPC · JPL
42594 1997 JQ1 01/05/1997 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
42595 1997 PL 01/08/1997 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
42596 1997 SB 18/09/1997 Modra P. Zigo, A. Pravda 1,4 km MPC · JPL
42597 1997 SR5 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
42598 1997 UD8 29/10/1997 Kleť Kleť Obs. 5,3 km MPC · JPL
42599 1997 UT22 25/10/1997 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 12 km MPC · JPL
42600 1997 YF10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL