Danh sách tiểu hành tinh/41501–41600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41501 2000 QA146 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41502 Denchukun 2000 QK147 23/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
41503 2000 QG148 26/08/2000 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
41504 2000 QY148 29/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
41505 2000 QP150 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41506 2000 QD151 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41507 2000 QU157 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
41508 2000 QY160 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41509 2000 QL169 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41510 2000 QU171 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41511 2000 QC174 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41512 2000 QV179 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41513 2000 QL180 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41514 2000 QR180 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
41515 2000 QL181 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41516 2000 QN181 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41517 2000 QK182 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41518 2000 QD196 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41519 2000 QH196 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41520 2000 QG207 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41521 2000 QL207 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41522 2000 QX211 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41523 2000 QD217 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41524 2000 QU217 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
41525 2000 QP218 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
41526 2000 QW221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
41527 2000 QX221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
41528 2000 RN4 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41529 2000 RC6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41530 2000 RD9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41531 2000 RN9 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41532 2000 RO9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41533 2000 RV9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41534 2000 RX9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41535 2000 RL10 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41536 2000 RJ15 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41537 2000 RS15 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41538 2000 RC30 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41539 2000 RA32 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41540 2000 RT38 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41541 2000 RV38 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41542 2000 RZ38 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41543 2000 RU40 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41544 2000 RD41 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41545 2000 RA43 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41546 2000 RZ45 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41547 2000 RA46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41548 2000 RG46 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41549 2000 RN46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41550 2000 RO46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41551 2000 RN50 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41552 2000 RS52 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41553 2000 RT52 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41554 2000 RH53 05/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
41555 2000 RT53 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41556 2000 RC54 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41557 2000 RJ54 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41558 2000 RG57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
41559 2000 RD60 08/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
41560 2000 RF66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41561 2000 RQ66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41562 2000 RR67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41563 2000 RL71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41564 2000 RX71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41565 2000 RJ72 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41566 2000 RU72 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41567 2000 RN73 02/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41568 2000 RU73 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41569 2000 RC74 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41570 2000 RW75 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41571 2000 RT81 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41572 2000 RL92 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41573 2000 RB99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
41574 2000 SQ1 19/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41575 2000 ST1 20/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
41576 2000 SF2 20/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41577 2000 SV2 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41578 2000 SE3 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
41579 2000 SG20 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41580 2000 SV22 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
41581 2000 SY22 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
41582 2000 SL27 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41583 2000 SP34 24/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41584 2000 SL35 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41585 2000 ST37 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
41586 2000 SH38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41587 2000 SX38 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41588 2000 SC46 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41589 2000 SJ46 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41590 2000 SZ50 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41591 2000 SL52 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41592 2000 ST53 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41593 2000 SH58 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41594 2000 SG63 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41595 2000 SV66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41596 2000 SW67 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41597 2000 ST72 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41598 2000 SL74 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41599 2000 SV75 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
41600 2000 SJ76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL