Danh sách tiểu hành tinh/42401–42500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42401 6589 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
42402 6619 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
42403 Andraimon 6844 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
42404 7606 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
42405 9085 P-L 27/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42406 9104 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
42407 9509 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
42408 9555 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
42409 1108 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
42410 3062 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
42411 3249 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
42412 4320 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
42413 1072 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
42414 1130 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
42415 1175 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
42416 1195 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
42417 1613 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
42418 2081 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
42419 2187 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
42420 2290 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42421 2306 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
42422 3048 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
42423 3085 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
42424 3120 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
42425 3227 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
42426 4634 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
42427 5061 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
42428 5089 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42429 5132 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
42430 5158 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
42431 1051 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
42432 1134 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
42433 1887 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
42434 2121 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
42435 2164 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
42436 2204 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42437 2266 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
42438 2317 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
42439 2355 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
42440 2484 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
42441 2492 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
42442 2603 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
42443 2640 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
42444 3064 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
42445 3123 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
42446 3248 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
42447 3265 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
42448 3393 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
42449 3496 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
42450 3504 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
42451 3727 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
42452 3970 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
42453 4055 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
42454 4134 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
42455 4293 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
42456 4322 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
42457 4341 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
42458 4359 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
42459 5036 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
42460 5106 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
42461 5184 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
42462 5278 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
42463 5601 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
42464 1978 RQ7 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,7 km MPC · JPL
42465 1978 VH4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
42466 1978 VP6 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
42467 1978 VX6 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
42468 1979 QY2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,8 km MPC · JPL
42469 1981 DN3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
42470 1981 EO16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
42471 1981 ES16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
42472 1981 EN25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
42473 1981 ED26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
42474 1981 EJ27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
42475 1981 EW28 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
42476 1981 EP36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
42477 1981 QB3 24/08/1981 La Silla H. Debehogne 6,7 km MPC · JPL
42478 Inozemtseva 1981 RX1 07/09/1981 Nauchnij L. G. Karachkina 5,0 km MPC · JPL
42479 Tolik 1981 SE7 28/09/1981 Nauchnij L. V. Zhuravleva 11 km MPC · JPL
42480 1985 RJ 14/09/1985 Anderson Mesa E. Bowell 6,9 km MPC · JPL
42481 1988 CX4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
42482 Fischer-Dieskau 1988 RT3 08/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,8 km MPC · JPL
42483 1990 VM1 12/11/1990 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,4 km MPC · JPL
42484 1990 WM6 21/11/1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
42485 Stendhal 1991 BC1 18/01/1991 Haute Provence E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
42486 1991 GY2 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
42487 Ångström 1991 RY2 09/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,8 km MPC · JPL
42488 1991 RN17 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
42489 1991 RL18 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
42490 1991 SU 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,9 km MPC · JPL
42491 1991 TF 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,8 km MPC · JPL
42492 Brüggenthies 1991 TD7 03/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,1 km MPC · JPL
42493 1991 TG14 02/10/1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan 12 km MPC · JPL
42494 1991 UH1 29/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
42495 1991 VP12 11/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
42496 1991 XB1 13/12/1991 Kiyosato S. Otomo 9,0 km MPC · JPL
42497 1992 BZ1 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
42498 1992 DG6 29/02/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
42499 1992 PE3 06/08/1992 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
42500 1992 RV6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 8,6 km MPC · JPL