Danh sách tiểu hành tinh/416501–416600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416501 2003 YU1 18/12/2003 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
416502 2003 YT7 20/12/2003 Nashville R. Clingan 13 km MPC · JPL
416503 2003 YK10 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
416504 2003 YT12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
416505 2003 YW40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
416506 2003 YM44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416507 2003 YF46 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
416508 2003 YB63 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
416509 2003 YN65 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
416510 2003 YF70 21/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416511 2003 YT77 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
416512 2003 YK92 21/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
416513 2003 YU93 21/12/2003 Needville Needville Obs. 11 km MPC · JPL
416514 2003 YP96 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416515 2003 YV111 23/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
416516 2003 YC112 17/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416517 2003 YK113 23/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416518 2003 YX119 27/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
416519 2003 YY119 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
416520 2003 YT123 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
416521 2003 YR124 28/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
416522 2003 YX134 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
416523 2003 YM141 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
416524 2003 YO146 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416525 2003 YD170 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
416526 2003 YK171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416527 2003 YY172 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416528 2003 YG181 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
416529 2003 YR181 21/12/2003 Apache Point SDSS 690 m MPC · JPL
416530 2003 YN182 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416531 2004 AK6 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
416532 2004 AX6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
416533 2004 AW11 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416534 2004 BQ6 17/01/2004 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
416535 2004 BD13 17/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
416536 2004 BV16 16/01/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
416537 2004 BW38 20/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
416538 2004 BM47 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
416539 2004 BE50 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
416540 2004 BB55 22/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416541 2004 BV57 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
416542 2004 BK62 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
416543 2004 BX63 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
416544 2004 BA64 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416545 2004 BX68 27/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
416546 2004 BE69 20/01/2004 Kingsnake J. V. McClusky 3,8 km MPC · JPL
416547 2004 BX75 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
416548 2004 BJ80 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
416549 2004 BK80 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416550 2004 BH103 31/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416551 2004 BJ116 27/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
416552 2004 BG124 18/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416553 2004 CE13 11/02/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
416554 2004 CB26 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416555 2004 CE26 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
416556 2004 CW47 14/02/2004 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
416557 2004 CF51 13/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
416558 2004 CD52 14/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416559 2004 CN55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416560 2004 CQ55 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
416561 2004 CD58 14/02/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
416562 2004 CK116 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416563 2004 CH118 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
416564 2004 CM128 18/01/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
416565 2004 DG3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416566 2004 DB60 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
416567 2004 EB 09/03/2004 Palomar NEAT AMO 2,5 km MPC · JPL
416568 2004 ET20 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
416569 2004 EL28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416570 2004 EA31 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416571 2004 EY41 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
416572 2004 EM42 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416573 2004 EK61 12/03/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
416574 2004 EY80 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
416575 2004 EZ82 13/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416576 2004 EC86 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
416577 2004 EP98 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416578 2004 FX86 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
416579 2004 FF97 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416580 2004 GR2 12/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
416581 2004 GP81 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416582 2004 HA26 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
416583 2004 JH 08/05/2004 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
416584 2004 JB12 13/05/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
416585 2004 JU24 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
416586 2004 JX24 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
416587 2004 JQ25 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
416588 2004 JS31 15/05/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416589 2004 KV 17/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
416590 2004 LM1 10/06/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
416591 2004 LC2 11/06/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
416592 2004 LP3 11/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
416593 2004 LB13 09/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
416594 2004 NC6 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
416595 2004 NZ8 14/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
416596 2004 NA15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
416597 2004 OS4 16/07/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
416598 2004 PR13 07/08/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416599 2004 PJ54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
416600 2004 PV68 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL