Danh sách tiểu hành tinh/412001–412100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412001 2012 KV35 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
412002 2012 KB36 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412003 2012 KG44 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412004 2012 LN7 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412005 2012 LT26 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
412006 2012 MU 26/03/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
412007 2012 MS7 19/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
412008 2012 PU16 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412009 2012 RB2 12/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
412010 2012 TC19 13/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
412011 2012 TX230 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412012 2012 XB111 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
412013 2012 XX119 14/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
412014 2013 AE17 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412015 2013 AV19 10/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
412016 2013 AO127 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412017 2013 AQ169 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412018 2013 BQ20 02/02/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
412019 2013 BX39 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412020 2013 CT9 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
412021 2013 CR17 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412022 2013 CD22 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
412023 2013 CE33 28/01/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
412024 2013 CX35 31/03/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
412025 2013 CE37 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412026 2013 CO37 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
412027 2013 CU64 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412028 2013 CP79 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412029 2013 CK84 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412030 2013 CK109 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
412031 2013 CA112 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412032 2013 CJ113 27/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
412033 2013 CV117 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412034 2013 CX143 12/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
412035 2013 CX144 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
412036 2013 CO153 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
412037 2013 CW163 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412038 2013 CM173 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412039 2013 CT173 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412040 2013 CU184 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412041 2013 CK191 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412042 2013 CF202 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412043 2013 DK1 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
412044 2013 DW2 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412045 2013 DD7 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412046 2013 DX8 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412047 2013 DV11 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412048 2013 EB3 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412049 2013 ES7 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
412050 2013 EW9 02/06/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
412051 2013 ED10 09/10/2007 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
412052 2013 EG13 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
412053 2013 EH13 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
412054 2013 EE20 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
412055 2013 ES21 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412056 2013 EE26 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412057 2013 EB27 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412058 2013 EF31 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412059 2013 EF38 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412060 2013 EL40 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412061 2013 EV40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412062 2013 EX62 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412063 2013 ED80 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
412064 2013 EJ80 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412065 2013 ET86 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412066 2013 EV90 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412067 2013 EJ92 07/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
412068 2013 ED102 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412069 2013 EN108 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
412070 2013 EM111 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412071 2013 EG119 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412072 2013 EX119 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412073 2013 EB120 20/04/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
412074 2013 ET120 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412075 2013 EU120 29/05/2000 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
412076 2013 EK121 05/04/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
412077 2013 EN122 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412078 2013 EP127 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412079 2013 ES127 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412080 2013 FA1 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412081 2013 FF1 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
412082 2013 FG4 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
412083 2013 FF13 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412084 2013 FQ15 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
412085 2013 FE16 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
412086 2013 FU16 02/11/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
412087 2013 FE17 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412088 2013 FY17 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412089 2013 FV18 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
412090 2013 FB19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
412091 2013 FY19 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412092 2013 FH20 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412093 2013 FL20 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412094 2013 FV20 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
412095 2013 FC21 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412096 2013 FZ21 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412097 2013 FF23 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412098 2013 FR23 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412099 2013 FX24 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412100 2013 FT25 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL