Danh sách tiểu hành tinh/408401–408500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408401 2013 GC112 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
408402 2013 GE112 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
408403 2013 GE113 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408404 2013 GF113 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
408405 2013 GS113 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408406 2013 GT113 31/12/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
408407 2013 GR122 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408408 2013 GB123 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408409 2013 GS123 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
408410 2013 GY124 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408411 2013 GH127 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408412 2013 GO127 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408413 2013 GT127 15/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408414 2013 GA130 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408415 2013 GG134 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408416 2013 GP134 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408417 2013 GA135 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408418 2013 GB135 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408419 2013 HG 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
408420 2013 HX 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
408421 2013 HA1 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408422 2013 HQ1 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
408423 2013 HV1 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
408424 2013 HE2 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408425 2013 HX2 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408426 2013 HX3 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
408427 2013 HD6 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
408428 2013 HO6 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408429 2013 HO8 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408430 2013 HS9 01/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
408431 2013 HH14 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408432 2013 HK14 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408433 2013 HL14 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408434 2013 HO14 30/11/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
408435 2013 HR14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408436 2013 HJ15 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408437 2013 HV15 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408438 2013 HX15 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408439 2013 HA16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
408440 2013 HN21 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
408441 2013 HP21 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408442 2013 HV21 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408443 2013 HQ22 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408444 2013 HZ22 11/04/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
408445 2013 HK23 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408446 2013 HL23 29/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
408447 2013 HN23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408448 2013 HK24 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408449 2013 HR25 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408450 2013 HG26 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408451 2013 HT26 16/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
408452 2013 HX26 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
408453 2013 HO27 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408454 2013 HL28 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
408455 2013 HF34 27/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408456 2013 HQ37 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
408457 2013 HT41 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
408458 2013 HC47 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
408459 2013 HR52 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
408460 2013 HB54 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408461 2013 HC56 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408462 2013 HE56 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
408463 2013 HR59 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408464 2013 HW60 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
408465 2013 HP62 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
408466 2013 HE64 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408467 2013 HR65 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
408468 2013 HU68 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408469 2013 HH71 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408470 2013 HG76 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408471 2013 HG79 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408472 2013 HY80 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408473 2013 HP82 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408474 2013 HY87 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408475 2013 HP92 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408476 2013 HC93 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408477 2013 HM99 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408478 2013 HW102 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408479 2013 HU105 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
408480 2013 HX115 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408481 2013 HQ117 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
408482 2013 HO121 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
408483 2013 HF138 07/08/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
408484 2013 HW142 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
408485 2013 JS5 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408486 2013 JN6 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
408487 2013 JP8 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408488 2013 JY8 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
408489 2013 JC9 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
408490 2013 JG9 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408491 2013 JV10 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408492 2013 JG11 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408493 2013 JW13 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
408494 2013 JR15 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408495 2013 JA19 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408496 2013 JK19 10/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408497 2013 JV20 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408498 2013 JE21 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
408499 2013 JP21 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408500 2013 JV21 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL