Danh sách tiểu hành tinh/408901–409000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408901 2001 VN28 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
408902 2001 VA29 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
408903 2001 VK54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
408904 2001 VN56 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
408905 2001 VL61 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
408906 2001 VO82 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408907 2001 VX85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
408908 2001 VD109 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
408909 2001 VX110 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
408910 2001 WS36 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
408911 2001 WH45 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408912 2001 WD53 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
408913 2001 WL55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408914 2001 WO75 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
408915 2001 WO95 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
408916 2001 WK102 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
408917 2001 XW32 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408918 2001 XP48 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
408919 2001 XM49 10/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
408920 2001 XV72 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
408921 2001 XE80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408922 2001 XV94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
408923 2001 XP149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
408924 2001 XC192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
408925 2001 XO199 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
408926 2001 XW218 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
408927 2001 XD264 14/12/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
408928 2001 YY35 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
408929 2001 YJ40 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
408930 2001 YG49 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
408931 2001 YA157 19/12/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
408932 2002 AA129 09/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
408933 2002 AO131 08/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
408934 2002 AN138 09/01/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
408935 2002 AY150 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
408936 2002 AJ178 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
408937 2002 CJ72 07/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
408938 2002 CX73 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
408939 2002 CY114 08/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
408940 2002 CM128 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408941 2002 CN128 07/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
408942 2002 CK133 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408943 2002 CT219 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
408944 2002 CX256 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408945 2002 CQ300 11/02/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
408946 2002 CX313 12/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
408947 2002 DY8 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
408948 2002 DH20 22/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
408949 2002 ER90 12/03/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
408950 2002 EU98 13/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
408951 2002 EW133 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
408952 2002 ER145 13/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
408953 2002 EM151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408954 2002 ER155 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408955 2002 FK29 20/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
408956 2002 GH2 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
408957 2002 GJ76 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408958 2002 GC126 12/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
408959 2002 GP138 12/04/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
408960 2002 GZ140 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408961 2002 GT181 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
408962 2002 JD150 01/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
408963 2002 KQ3 17/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
408964 2002 NR64 02/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
408965 2002 NN71 08/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
408966 2002 OR26 19/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
408967 2002 OW27 22/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
408968 2002 OJ31 17/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
408969 2002 PS92 14/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
408970 2002 PV114 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
408971 2002 PD184 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 43176| 3,7 km MPC · JPL
408972 2002 PT187 08/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
408973 2002 QB69 27/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
408974 2002 QW77 18/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
408975 2002 QL93 29/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
408976 2002 QQ110 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
408977 2002 QG113 27/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
408978 2002 QV114 28/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
408979 2002 QL130 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
408980 2002 RB126 11/09/2002 El Centro W. K. Y. Yeung 680 m MPC · JPL
408981 2002 RS274 04/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
408982 2002 SP 20/09/2002 Palomar NEAT 270 m MPC · JPL
408983 2002 SL9 05/09/2002 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
408984 2002 SA67 17/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
408985 2002 SE73 16/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
408986 2002 TF69 09/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
408987 2002 TD71 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
408988 2002 TN85 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
408989 2002 TW141 05/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
408990 2002 TY272 09/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
408991 2002 TL277 10/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
408992 2002 TP279 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
408993 2002 TF324 05/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
408994 2002 TG334 05/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
408995 2002 UZ36 31/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
408996 2002 UC60 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
408997 2002 UC78 31/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
408998 2002 VB27 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
408999 2002 VO64 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
409000 2002 VF107 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also