Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/407501–407600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407501 2010 VF89 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407502 2010 VD90 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407503 2010 VP91 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407504 2010 VL95 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
407505 2010 VZ97 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
407506 2010 VH98 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407507 2010 VQ101 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407508 2010 VJ103 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407509 2010 VZ104 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407510 2010 VD105 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
407511 2010 VL114 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407512 2010 VS114 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407513 2010 VS115 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
407514 2010 VL128 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
407515 2010 VR134 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407516 2010 VU134 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 17392| 1,5 km MPC · JPL
407517 2010 VV135 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407518 2010 VQ136 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407519 2010 VZ140 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
407520 2010 VW150 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407521 2010 VC158 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
407522 2010 VS161 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407523 2010 VU172 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
407524 2010 VA174 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407525 2010 VY174 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
407526 2010 VT191 16/02/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
407527 2010 VG192 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
407528 2010 VM196 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407529 2010 VL200 16/01/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
407530 2010 VG201 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407531 2010 VH203 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
407532 2010 VV205 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
407533 2010 VP207 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407534 2010 VQ211 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407535 2010 VQ217 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407536 2010 WB7 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407537 2010 WO8 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407538 2010 WX13 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
407539 2010 WJ15 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407540 2010 WP21 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407541 2010 WH27 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407542 2010 WV27 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407543 2010 WF30 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
407544 2010 WT32 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407545 2010 WL48 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407546 2010 WA50 13/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
407547 2010 WD52 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407548 2010 WD55 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407549 2010 WP64 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
407550 2010 WK71 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
407551 2010 WW73 11/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
407552 2010 XR9 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
407553 2010 XD30 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407554 2010 XM30 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407555 2010 XW33 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
407556 2010 XJ36 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
407557 2010 XK45 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
407558 2010 XE62 22/12/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
407559 2010 XA65 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
407560 2010 XN65 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407561 2010 XE66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407562 2010 XT75 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
407563 2010 XA78 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407564 2010 XG79 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
407565 2010 XG86 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
407566 2010 XH86 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
407567 2010 XJ86 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
407568 2010 YR2 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407569 2010 YA3 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
407570 2010 YU3 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
407571 2011 AY4 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
407572 2011 AY6 22/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
407573 2011 AE8 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407574 2011 AX8 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
407575 2011 AS9 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407576 2011 AH11 17/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
407577 2011 AT20 25/08/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
407578 2011 AA31 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
407579 2011 AU32 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407580 2011 AZ33 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
407581 2011 AW39 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407582 2011 AQ44 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407583 2011 AE46 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
407584 2011 AL47 11/01/2011 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
407585 2011 AA48 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407586 2011 AD48 21/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
407587 2011 AF55 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
407588 2011 AE56 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407589 2011 AG61 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
407590 2011 AU65 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407591 2011 AF68 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407592 2011 AK72 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
407593 2011 AH75 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
407594 2011 AT75 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
407595 2011 AR76 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
407596 2011 AL78 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
407597 2011 AQ79 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
407598 2011 BP9 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
407599 2011 BQ10 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407600 2011 BV27 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL