Danh sách tiểu hành tinh/406501–406600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406501 2007 VW102 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
406502 2007 VK103 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
406503 2007 VL115 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
406504 2007 VE121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406505 2007 VA134 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
406506 2007 VM141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
406507 2007 VN148 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406508 2007 VR148 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
406509 2007 VT150 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406510 2007 VG151 07/11/2007 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
406511 2007 VO151 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406512 2007 VD154 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
406513 2007 VX180 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406514 2007 VR192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406515 2007 VO197 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406516 2007 VM206 08/10/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
406517 2007 VB211 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406518 2007 VQ211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406519 2007 VX212 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406520 2007 VM224 19/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
406521 2007 VC225 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
406522 2007 VR226 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406523 2007 VO229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406524 2007 VK230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
406525 2007 VQ253 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406526 2007 VG255 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406527 2007 VH260 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
406528 2007 VV273 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
406529 2007 VY274 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406530 2007 VS290 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406531 2007 VD308 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406532 2007 VR308 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
406533 2007 VL315 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 760 m MPC · JPL
406534 2007 VQ316 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406535 2007 VN320 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406536 2007 VD321 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406537 2007 VP325 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
406538 2007 VG327 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
406539 2007 VF332 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406540 2007 VU332 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406541 2007 VK333 11/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
406542 2007 WJ5 18/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 660 m MPC · JPL
406543 2007 WM8 18/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
406544 2007 WT9 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
406545 2007 WB15 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
406546 2007 WN32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
406547 2007 WQ37 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406548 2007 WF44 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406549 2007 WT57 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406550 2007 XX23 11/12/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 1,2 km MPC · JPL
406551 2007 XF54 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406552 2007 XN58 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406553 2007 YV4 16/12/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
406554 2007 YY5 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
406555 2007 YN15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406556 2007 YE27 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406557 2007 YO42 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
406558 2007 YH47 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406559 2007 YX50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406560 2007 YC51 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406561 2007 YB56 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406562 2007 YQ61 19/12/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
406563 2007 YO64 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406564 2007 YK65 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406565 2007 YM66 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406566 2007 YX66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
406567 2007 YP68 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406568 2007 YM73 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406569 2007 YR73 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406570 2007 YN74 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
406571 2008 AH7 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
406572 2008 AQ15 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406573 2008 AU16 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406574 2008 AV22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406575 2008 AG24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406576 2008 AU36 31/12/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
406577 2008 AJ39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
406578 2008 AD48 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
406579 2008 AA75 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406580 2008 AG78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
406581 2008 AA79 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
406582 2008 AK81 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406583 2008 AE85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
406584 2008 AK90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
406585 2008 AP97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406586 2008 AL98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406587 2008 AX103 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
406588 2008 BZ14 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406589 2008 BJ17 19/12/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
406590 2008 BC29 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406591 2008 BG29 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406592 2008 BH30 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
406593 2008 BQ36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406594 2008 BA44 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406595 2008 BO46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406596 2008 CW2 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
406597 2008 CT3 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406598 2008 CL9 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
406599 2008 CU18 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
406600 2008 CF24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL