Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/40701–40800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40701 1999 RG235 08/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
40702 1999 RH236 08/09/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
40703 1999 RR237 08/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
40704 1999 RB238 08/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
40705 1999 RG239 08/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
40706 Milam 1999 RO240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
40707 1999 RV240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
40708 1999 RR242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
40709 1999 RW242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
40710 1999 RS245 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
40711 1999 RU245 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
40712 1999 RB246 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
40713 1999 RT248 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
40714 1999 RS252 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40715 1999 RX253 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40716 1999 SL 16/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 11 km MPC · JPL
40717 1999 SC2 18/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40718 1999 SU2 21/09/1999 Ondřejov L. Kotková 6,2 km MPC · JPL
40719 1999 SZ2 29/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40720 1999 SL6 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40721 1999 SM6 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40722 1999 SO6 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
40723 1999 SF7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40724 1999 SY8 29/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40725 1999 SP9 30/09/1999 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,0 km MPC · JPL
40726 1999 SG11 30/09/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
40727 1999 SQ11 30/09/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
40728 1999 SS11 30/09/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
40729 1999 SJ12 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40730 1999 SY12 30/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40731 1999 SB13 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40732 1999 SC13 30/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
40733 1999 SM17 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40734 1999 SB19 30/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40735 1999 SU19 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
40736 1999 SD20 30/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40737 1999 SE20 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
40738 1999 SG20 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
40739 1999 SX25 30/09/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
40740 1999 SF27 30/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
40741 1999 TD 01/10/1999 High Point D. K. Chesney 11 km MPC · JPL
40742 1999 TK 02/10/1999 Prescott P. G. Comba 6,7 km MPC · JPL
40743 1999 TL 02/10/1999 Prescott P. G. Comba 7,2 km MPC · JPL
40744 1999 TG1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
40745 1999 TN2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,4 km MPC · JPL
40746 1999 TP2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,2 km MPC · JPL
40747 1999 TK5 02/10/1999 High Point D. K. Chesney 4,3 km MPC · JPL
40748 1999 TO5 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,8 km MPC · JPL
40749 1999 TP6 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 9,0 km MPC · JPL
40750 1999 TA7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,7 km MPC · JPL
40751 1999 TD7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 8,2 km MPC · JPL
40752 1999 TO7 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,1 km MPC · JPL
40753 1999 TK8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,4 km MPC · JPL
40754 1999 TM8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,2 km MPC · JPL
40755 1999 TO8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,7 km MPC · JPL
40756 1999 TQ8 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 9,2 km MPC · JPL
40757 1999 TS8 05/10/1999 Gekko T. Kagawa 2,6 km MPC · JPL
40758 1999 TT8 05/10/1999 Gekko T. Kagawa 8,8 km MPC · JPL
40759 1999 TY9 06/10/1999 Dossobuono L. Lai 4,7 km MPC · JPL
40760 1999 TH11 09/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 15 km MPC · JPL
40761 1999 TT13 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 6,1 km MPC · JPL
40762 1999 TL14 11/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,4 km MPC · JPL
40763 Zloch 1999 TS14 05/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák 5,8 km MPC · JPL
40764 Gerhardiser 1999 TA16 13/10/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 5,6 km MPC · JPL
40765 1999 TF16 10/10/1999 Bédoin P. Antonini 3,7 km MPC · JPL
40766 1999 TB17 14/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,6 km MPC · JPL
40767 1999 TC17 14/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,8 km MPC · JPL
40768 1999 TZ17 10/10/1999 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
40769 1999 TJ18 10/10/1999 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
40770 1999 TV18 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 10 km MPC · JPL
40771 1999 TP19 15/10/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,7 km MPC · JPL
40772 1999 TY19 14/10/1999 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
40773 1999 TZ19 15/10/1999 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
40774 Iwaigame 1999 TH20 11/10/1999 Nanyo T. Okuni 6,8 km MPC · JPL
40775 Kalafina 1999 TO20 05/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,5 km MPC · JPL
40776 Yeungkwongyu 1999 TA21 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,0 km MPC · JPL
40777 1999 TM25 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
40778 1999 TV25 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40779 1999 TY25 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40780 1999 TB26 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40781 1999 TN26 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40782 1999 TX26 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40783 1999 TT28 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40784 1999 TV28 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40785 1999 TA29 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40786 1999 TR30 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40787 1999 TV30 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40788 1999 TK31 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
40789 1999 TW31 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40790 1999 TP32 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40791 1999 TO33 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40792 1999 TY33 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40793 1999 TZ33 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40794 1999 TD36 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
40795 Akiratsuchiyama 1999 TF36 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
40796 1999 TT36 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
40797 1999 TM37 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
40798 1999 TV37 01/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
40799 1999 TW37 01/10/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
40800 1999 TD38 01/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL