Danh sách tiểu hành tinh/405701–405800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405701 2005 UX514 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
405702 2005 UV521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
405703 2005 UZ527 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
405704 2005 VV59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405705 2005 VH64 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
405706 2005 VK65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
405707 2005 VZ65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
405708 2005 VX86 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
405709 2005 VR91 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
405710 2005 VA131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
405711 2005 VN135 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405712 2005 WJ28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405713 2005 WK35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405714 2005 WO36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405715 2005 WU39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
405716 2005 WR42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405717 2005 WB66 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405718 2005 WK79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405719 2005 WR103 31/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
405720 2005 WT114 28/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
405721 2005 WR143 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405722 2005 WV157 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405723 2005 WF163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405724 2005 WJ172 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
405725 2005 WC211 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405726 2005 XJ 01/12/2005 Junk Bond D. Healy 1,6 km MPC · JPL
405727 2005 XS23 02/12/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
405728 2005 XQ25 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
405729 2005 XN40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
405730 2005 XM64 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
405731 2005 YS7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
405732 2005 YQ12 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405733 2005 YR13 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
405734 2005 YA15 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
405735 2005 YR22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
405736 2005 YV25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405737 2005 YD26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
405738 2005 YT30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405739 2005 YT33 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405740 2005 YT39 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405741 2005 YV40 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
405742 2005 YD58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
405743 2005 YV67 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
405744 2005 YA70 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
405745 2005 YW77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405746 2005 YF81 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
405747 2005 YT105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405748 2005 YE106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405749 2005 YX107 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
405750 2005 YJ109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405751 2005 YX117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405752 2005 YT122 24/12/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
405753 2005 YF127 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405754 2005 YK129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405755 2005 YC133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405756 2005 YK133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405757 2005 YK138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
405758 2005 YO148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405759 2005 YJ149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405760 2005 YN151 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405761 2005 YD152 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
405762 2005 YO180 29/12/2005 Mauna Kea D. J. Tholen APO · 310 m MPC · JPL
405763 2005 YS183 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405764 2005 YF184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405765 2005 YW185 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
405766 2005 YW189 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405767 2005 YA203 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
405768 2005 YP218 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
405769 2005 YY223 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405770 2005 YV224 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
405771 2005 YW228 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
405772 2005 YW239 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405773 2005 YX252 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405774 2005 YF275 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
405775 2005 YC281 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405776 2006 AP 01/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
405777 2006 AZ 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
405778 2006 AM13 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405779 2006 AB22 05/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
405780 2006 AZ34 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405781 2006 AN35 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405782 2006 AX35 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405783 2006 AE43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405784 2006 AD44 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
405785 2006 AP48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
405786 2006 AN53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405787 2006 AN58 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405788 2006 AV64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405789 2006 AP66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405790 2006 AO68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
405791 2006 AF72 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
405792 2006 AC73 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
405793 2006 AU80 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
405794 2006 AS84 06/01/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
405795 2006 AT86 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
405796 2006 AX100 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
405797 2006 BG1 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
405798 2006 BQ22 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
405799 2006 BT30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405800 2006 BQ37 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL