Danh sách tiểu hành tinh/405401–405500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405401 2004 PH35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
405402 2004 PT35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
405403 2004 PJ50 08/08/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
405404 2004 PJ77 09/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
405405 2004 PE88 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
405406 2004 RN18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405407 2004 RJ23 26/08/2004 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
405408 2004 RA31 12/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405409 2004 RQ72 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405410 2004 RQ73 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
405411 2004 RT98 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
405412 2004 RX98 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405413 2004 RZ135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405414 2004 RL145 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
405415 2004 RN162 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405416 2004 RG172 09/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
405417 2004 RS197 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405418 2004 RX204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405419 2004 RV207 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
405420 2004 RU240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405421 2004 RB321 13/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
405422 2004 RJ322 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
405423 2004 RE328 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
405424 2004 RS335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
405425 2004 RE346 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405426 2004 SL2 16/09/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,9 km MPC · JPL
405427 2004 ST9 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch AMO 890 m MPC · JPL
405428 2004 ST34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405429 2004 SF35 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
405430 2004 SX48 21/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
405431 2004 SJ49 21/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405432 2004 TF2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405433 2004 TW4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
405434 2004 TT21 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405435 2004 TJ27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
405436 2004 TT35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405437 2004 TC51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405438 2004 TE64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405439 2004 TG64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405440 2004 TO78 04/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
405441 2004 TD83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405442 2004 TL83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405443 2004 TT83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405444 2004 TL84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
405445 2004 TU85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405446 2004 TP86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405447 2004 TV90 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405448 2004 TM99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405449 2004 TN112 07/10/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
405450 2004 TR151 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405451 2004 TT175 09/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405452 2004 TV197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405453 2004 TB206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
405454 2004 TP221 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
405455 2004 TN238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
405456 2004 TG244 26/08/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
405457 2004 TF250 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405458 2004 TC266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405459 2004 TX275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405460 2004 TT276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405461 2004 TR277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405462 2004 TS293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405463 2004 TT337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405464 2004 TE338 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405465 2004 TA350 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405466 2004 TE367 05/10/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
405467 2004 VP1 04/11/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
405468 2004 VS11 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
405469 2004 VL23 05/11/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
405470 2004 VT34 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405471 2004 VQ36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405472 2004 VX53 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
405473 2004 VY68 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405474 2004 VO78 03/11/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
405475 2004 VP96 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405476 2004 VG112 09/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
405477 2004 WE 17/11/2004 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
405478 2004 WN 04/11/2004 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
405479 2004 XR 01/12/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
405480 2004 XX 01/12/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
405481 2004 XG2 01/12/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
405482 2004 XT2 02/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
405483 2004 XR6 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
405484 2004 XP11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405485 2004 XW16 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
405486 2004 XU18 08/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
405487 2004 XH67 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405488 2004 XZ68 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405489 2004 XZ91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405490 2004 XR92 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405491 2004 XF103 14/12/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
405492 2004 XE104 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405493 2004 XE108 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
405494 2004 XY150 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405495 2004 XP154 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
405496 2004 XL182 01/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
405497 2004 XS191 11/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
405498 2004 XQ192 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405499 2005 AR12 06/01/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
405500 2005 AY23 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL