Danh sách tiểu hành tinh/40301–40400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40301 1999 JU93 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40302 1999 JD98 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
40303 1999 JU98 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40304 1999 JX104 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40305 1999 JP111 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40306 1999 JN112 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40307 1999 JN115 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
40308 1999 JV120 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40309 1999 JH131 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40310 1999 KU4 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40311 1999 KH13 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40312 1999 KZ13 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40313 1999 KV14 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40314 1999 KR16 16/05/1999 La Silla A. C. Delsanti, O. R. Hainaut 352 km MPC · JPL
40315 1999 LS 04/06/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
40316 1999 LU4 07/06/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
40317 1999 LO7 09/06/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
40318 1999 LQ9 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40319 1999 LR11 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40320 1999 LP14 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40321 1999 LA21 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40322 1999 LU23 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40323 1999 LF25 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40324 1999 LY30 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
40325 1999 LW33 11/06/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
40326 1999 MA 18/06/1999 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
40327 1999 MB 17/06/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
40328 Dow 1999 MK 20/06/1999 Junk Bond D. Healy 2,5 km MPC · JPL
40329 1999 ML 20/06/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
40330 1999 MN1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
40331 1999 MS1 17/06/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,1 km MPC · JPL
40332 1999 NK 06/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
40333 1999 NO1 12/07/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40334 1999 NS4 11/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
40335 1999 NJ5 15/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
40336 1999 NG6 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40337 1999 NN7 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40338 1999 NB8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40339 1999 NF8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40340 1999 NR8 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
40341 1999 NU8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40342 1999 NB9 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40343 1999 NH9 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40344 1999 NN9 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40345 1999 NT9 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40346 1999 ND10 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40347 1999 NH10 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40348 1999 NO10 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40349 1999 NF11 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40350 1999 NO11 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40351 1999 NZ11 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40352 1999 ND12 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40353 1999 NB13 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40354 1999 NQ15 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40355 1999 NH17 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40356 1999 NZ17 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40357 1999 NM18 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40358 1999 ND19 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40359 1999 NT20 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40360 1999 NE21 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40361 1999 NG21 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40362 1999 NY21 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40363 1999 NM23 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40364 1999 ND24 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40365 1999 NE26 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40366 1999 NF27 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40367 1999 NA28 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40368 1999 NS28 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40369 1999 NY28 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40370 1999 NZ28 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40371 1999 NF30 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40372 1999 NG34 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40373 1999 NF36 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40374 1999 NG36 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40375 1999 NO36 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40376 1999 NF37 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40377 1999 NM39 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40378 1999 NW40 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40379 1999 NG41 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40380 1999 NX42 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40381 1999 NK44 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40382 1999 NK47 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40383 1999 NW47 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40384 1999 NC49 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40385 1999 NE49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40386 1999 NK49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40387 1999 NL49 13/07/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40388 1999 NY49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40389 1999 ND50 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40390 1999 NR51 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
40391 1999 NR52 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
40392 1999 NS53 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40393 1999 NW53 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40394 1999 NX53 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40395 1999 NP54 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40396 1999 NT54 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40397 1999 NY55 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40398 1999 NL57 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
40399 1999 NW63 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40400 1999 NJ64 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL