Danh sách tiểu hành tinh/40401–40500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40401 1999 NS64 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40402 1999 NY64 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40403 1999 NJ65 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40404 1999 OB 16/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
40405 1999 OU 17/07/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,6 km MPC · JPL
40406 1999 OR1 16/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40407 1999 QT2 31/08/1999 Oohira T. Urata 3,9 km MPC · JPL
40408 1999 RO2 04/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
40409 Taichikato 1999 RS2 06/09/1999 Ceccano G. Masi 1,8 km MPC · JPL
40410 Příhoda 1999 RJ3 04/09/1999 Ondřejov L. Kotková 6,4 km MPC · JPL
40411 1999 RM3 06/09/1999 Gekko T. Kagawa 2,9 km MPC · JPL
40412 1999 RE9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
40413 1999 RS10 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
40414 1999 RP11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40415 1999 RB13 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40416 1999 RO14 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40417 1999 RD16 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40418 1999 RK19 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40419 1999 RV20 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40420 1999 RJ21 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40421 1999 RZ22 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40422 1999 RF23 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40423 1999 RJ23 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
40424 1999 RB24 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40425 1999 RQ25 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40426 1999 RV25 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
40427 1999 RN26 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40428 1999 RZ26 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40429 1999 RL27 07/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,3 km MPC · JPL
40430 1999 RL28 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40431 1999 RK29 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40432 1999 RW29 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
40433 1999 RQ30 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40434 1999 RH32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
40435 1999 RL32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
40436 Sylviecoyaud 1999 RQ32 10/09/1999 Campo Catino Campo Catino Obs. 5,8 km MPC · JPL
40437 1999 RU33 06/09/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 5,8 km MPC · JPL
40438 1999 RV33 06/09/1999 Farpoint G. Bell, G. Hug 3,9 km MPC · JPL
40439 1999 RF34 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,7 km MPC · JPL
40440 Dobrovský 1999 RU34 11/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,9 km MPC · JPL
40441 Jungmann 1999 RW34 11/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,1 km MPC · JPL
40442 1999 RO35 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
40443 1999 RU35 07/09/1999 Uccle E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
40444 Palacký 1999 RV35 12/09/1999 Ondřejov P. Pravec, M. Wolf 3,1 km MPC · JPL
40445 1999 RY35 12/09/1999 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
40446 1999 RN36 12/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 5,8 km MPC · JPL
40447 Lorenzoni 1999 RC37 11/09/1999 Bologna San Vittore Obs. 2,4 km MPC · JPL
40448 1999 RT37 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
40449 1999 RV37 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
40450 1999 RX37 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
40451 1999 RD38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
40452 1999 RV38 12/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
40453 1999 RX38 13/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
40454 1999 RY39 12/09/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
40455 1999 RC40 12/09/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
40456 1999 RV41 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,4 km MPC · JPL
40457 Williamkuhn 1999 RG43 04/09/1999 OCA-Anza M. Collins, M. White 2,1 km MPC · JPL
40458 1999 RH43 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
40459 Rektorys 1999 RK43 14/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,6 km MPC · JPL
40460 1999 RV43 15/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
40461 1999 RW43 15/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
40462 1999 RC44 15/09/1999 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,1 km MPC · JPL
40463 Frankkameny 1999 RE44 15/09/1999 Calgary G. W. Billings 3,9 km MPC · JPL
40464 1999 RM44 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40465 1999 RQ44 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
40466 1999 RU44 14/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 3,2 km MPC · JPL
40467 1999 RE46 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40468 1999 RF46 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40469 1999 RM47 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40470 1999 RN47 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40471 1999 RX47 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
40472 1999 RU49 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40473 1999 RR50 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40474 1999 RG51 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40475 1999 RE53 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40476 1999 RH53 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40477 1999 RS54 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40478 1999 RT54 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40479 1999 RQ60 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40480 1999 RK61 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40481 1999 RQ61 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40482 1999 RA62 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40483 1999 RE62 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40484 1999 RA63 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40485 1999 RY63 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40486 1999 RJ64 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40487 1999 RP66 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40488 1999 RV66 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40489 1999 RH67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40490 1999 RY67 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40491 1999 RJ68 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40492 1999 RO69 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40493 1999 RD71 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40494 1999 RG72 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40495 1999 RQ74 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40496 1999 RD76 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40497 1999 RR78 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40498 1999 RG80 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40499 1999 RK81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40500 1999 RE82 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL