Danh sách tiểu hành tinh/40201–40300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40201 1998 SO13 21/09/1998 Caussols ODAS 9,7 km MPC · JPL
40202 1998 SN26 24/09/1998 Kleť Kleť Obs. 9,2 km MPC · JPL
40203 1998 SP27 24/09/1998 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
40204 1998 SV27 23/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 11 km MPC · JPL
40205 1998 SU30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
40206 Lhenice 1998 SB36 26/09/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,7 km MPC · JPL
40207 1998 SE44 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
40208 1998 SK53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
40209 Morrispodolak 1998 SU55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
40210 Peixinho 1998 SL56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
40211 1998 SC57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
40212 1998 SC58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
40213 1998 SQ58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
40214 1998 SR63 29/09/1998 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
40215 1998 SZ69 21/09/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
40216 1998 SF79 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
40217 1998 SM87 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
40218 1998 SQ97 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
40219 1998 SX111 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40220 1998 SH122 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
40221 1998 SG136 26/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40222 1998 SJ137 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
40223 1998 SX142 26/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40224 1998 SJ143 23/09/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
40225 1998 SX144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
40226 1998 SA145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
40227 Tahiti 1998 SR145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 18 km MPC · JPL
40228 1998 TR1 12/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
40229 1998 TO3 14/10/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
40230 Rožmberk 1998 TJ6 14/10/1998 Kleť M. Tichý 8,0 km MPC · JPL
40231 1998 TS6 14/10/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
40232 1998 UD 16/10/1998 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
40233 1998 UH2 20/10/1998 Caussols ODAS 8,8 km MPC · JPL
40234 1998 UG4 21/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 5,6 km MPC · JPL
40235 1998 UX7 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
40236 1998 UF33 28/10/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
40237 1998 VM6 11/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 22 km MPC · JPL
40238 1998 VR13 10/11/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40239 1998 VY16 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40240 1998 VV37 10/11/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40241 1998 VA46 15/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
40242 1998 VU46 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
40243 1998 WH1 18/11/1998 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
40244 1998 WP4 17/11/1998 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
40245 1998 WO7 23/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40246 1998 WV18 21/11/1998 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
40247 1998 XK4 11/12/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40248 Yukikajiura 1998 XF5 12/12/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
40249 1998 XM11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
40250 1998 XG16 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40251 1998 XK87 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40252 1998 YE6 22/12/1998 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
40253 1999 BB1 17/01/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
40254 1999 BB26 21/01/1999 Monte Agliale S. Donati, M. M. M. Santangelo 5,6 km MPC · JPL
40255 1999 CN4 12/02/1999 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
40256 1999 CM6 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
40257 1999 CZ56 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40258 1999 CF61 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40259 1999 CZ85 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40260 1999 CU98 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40261 1999 CD117 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40262 1999 CF156 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
40263 1999 FQ5 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
40264 1999 FJ7 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
40265 1999 FQ22 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40266 1999 GS 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
40267 1999 GJ4 10/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40268 1999 GU8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
40269 1999 GP25 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40270 1999 JE 06/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40271 1999 JT 04/05/1999 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
40272 1999 JA7 08/05/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
40273 1999 JS7 13/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
40274 1999 JT14 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40275 1999 JW15 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40276 1999 JR19 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40277 1999 JL30 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40278 1999 JC34 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40279 1999 JD35 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40280 1999 JV44 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40281 1999 JY47 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
40282 1999 JD48 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
40283 1999 JO50 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40284 1999 JE52 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40285 1999 JT52 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
40286 1999 JN53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40287 1999 JS61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40288 1999 JP64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40289 1999 JS64 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
40290 1999 JV64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
40291 1999 JX71 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40292 1999 JD72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40293 1999 JG73 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40294 1999 JT73 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40295 1999 JX73 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40296 1999 JE74 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40297 1999 JJ74 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40298 1999 JD81 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40299 1999 JN90 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40300 1999 JT93 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL