Danh sách tiểu hành tinh/40101–40200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40101 1998 QX 19/08/1998 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
40102 1998 QU1 19/08/1998 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
40103 1998 QX3 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 11 km MPC · JPL
40104 1998 QE4 17/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 8,8 km MPC · JPL
40105 1998 QL4 17/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
40106 Erben 1998 QW5 20/08/1998 Ondřejov P. Pravec 5,1 km MPC · JPL
40107 1998 QB7 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40108 1998 QU7 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40109 1998 QC8 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
40110 1998 QM9 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
40111 1998 QK12 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40112 1998 QM13 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40113 1998 QZ13 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40114 1998 QB15 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
40115 1998 QB19 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
40116 1998 QD19 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40117 1998 QG21 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
40118 1998 QX22 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
40119 1998 QB23 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
40120 1998 QT23 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40121 1998 QA29 18/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 8,4 km MPC · JPL
40122 1998 QZ30 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40123 1998 QC31 17/08/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
40124 1998 QN35 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40125 1998 QU38 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40126 1998 QL40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40127 1998 QD43 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40128 1998 QL43 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40129 1998 QY45 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
40130 1998 QV47 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
40131 1998 QJ48 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
40132 1998 QL48 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
40133 1998 QF53 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
40134 Marsili 1998 QO53 27/08/1998 Colleverde V. S. Casulli 4,3 km MPC · JPL
40135 1998 QS53 26/08/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,0 km MPC · JPL
40136 1998 QS56 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
40137 1998 QO60 28/08/1998 Ondřejov L. Kotková 11 km MPC · JPL
40138 1998 QF63 30/08/1998 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
40139 1998 QL64 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
40140 1998 QQ68 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
40141 1998 QL70 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
40142 1998 QT70 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
40143 1998 QW70 24/08/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
40144 1998 QC71 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
40145 1998 QF71 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40146 1998 QR71 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
40147 1998 QB72 24/08/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
40148 1998 QB73 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
40149 1998 QF74 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40150 1998 QF75 24/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40151 1998 QO75 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40152 1998 QA77 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
40153 1998 QD79 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40154 1998 QE83 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
40155 1998 QA84 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
40156 1998 QH86 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40157 1998 QA88 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
40158 1998 QP88 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
40159 1998 QC90 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40160 1998 QL91 28/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40161 1998 QO91 28/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
40162 1998 QK95 19/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
40163 1998 QC96 19/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40164 1998 QW99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
40165 1998 QP102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 9,8 km MPC · JPL
40166 1998 QW102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
40167 1998 QF103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
40168 1998 QW104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
40169 1998 QG105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
40170 1998 RK 01/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 8,7 km MPC · JPL
40171 1998 RS 11/09/1998 Zeno T. Stafford 10 km MPC · JPL
40172 1998 RQ6 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
40173 1998 RE7 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
40174 1998 RY12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
40175 1998 RE16 14/09/1998 Xinglong SCAP 9,6 km MPC · JPL
40176 1998 RH27 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40177 1998 RU28 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
40178 1998 RU36 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
40179 1998 RM38 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40180 1998 RR48 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
40181 1998 RN50 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
40182 1998 RO55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40183 1998 RP58 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40184 1998 RQ58 14/09/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
40185 1998 RL60 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
40186 1998 RN60 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40187 1998 RR61 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40188 1998 RQ64 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
40189 1998 RR67 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
40190 1998 RL74 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
40191 1998 RM75 14/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40192 1998 RV75 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40193 1998 RF77 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40194 1998 RG78 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
40195 1998 RU78 14/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40196 1998 RM80 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40197 1998 RP80 14/09/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
40198 1998 SA1 16/09/1998 Caussols ODAS 8,7 km MPC · JPL
40199 1998 SE1 16/09/1998 Caussols ODAS 5,6 km MPC · JPL
40200 1998 SW9 18/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 8,4 km MPC · JPL