Danh sách tiểu hành tinh/400501–400600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400501 2008 KN8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400502 2008 KK15 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
400503 2008 KF17 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
400504 2008 KT25 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
400505 2008 KN27 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
400506 2008 KP41 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
400507 2008 KX41 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400508 2008 KW42 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
400509 2008 LP8 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
400510 2008 OA13 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
400511 2008 RF89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
400512 2008 RC140 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400513 2008 SP3 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400514 2008 SN59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400515 2008 SY63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
400516 2008 SV73 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400517 2008 SP119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
400518 2008 SL166 28/09/2008 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
400519 2008 SB196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
400520 2008 SJ223 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400521 2008 SH236 29/09/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
400522 2008 SN243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400523 2008 SY245 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400524 2008 SR257 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400525 2008 SU266 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
400526 2008 SK273 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
400527 2008 SL283 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
400528 2008 SM309 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
400529 2008 TZ6 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
400530 2008 TA60 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
400531 2008 TW65 02/10/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
400532 2008 UF38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400533 2008 UT47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
400534 2008 UA65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400535 2008 UV93 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
400536 2008 UD111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
400537 2008 UP117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
400538 2008 UQ120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
400539 2008 UD172 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
400540 2008 UJ213 06/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
400541 2008 UU214 24/10/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
400542 2008 UX226 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
400543 2008 UX228 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400544 2008 UK230 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
400545 2008 UE243 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400546 2008 UB256 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
400547 2008 UT281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400548 2008 UF286 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400549 2008 UF308 16/07/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
400550 2008 UV320 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
400551 2008 UR368 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
400552 2008 VL27 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400553 2008 VK46 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
400554 2008 VA58 06/11/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
400555 2008 WK41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400556 2008 WU42 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
400557 2008 WL45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400558 2008 WJ63 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400559 2008 WN66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400560 2008 WL69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400561 2008 WK80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400562 2008 WQ103 30/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
400563 2008 WX109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
400564 2008 WA118 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400565 2008 WG128 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
400566 2008 WX130 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
400567 2008 XR14 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400568 2008 XL43 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400569 2008 XN50 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
400570 2008 XP53 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
400571 2008 XO55 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400572 2008 YH13 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400573 2008 YJ14 20/12/2008 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
400574 2008 YE16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
400575 2008 YE19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
400576 2008 YK37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
400577 2008 YG40 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
400578 2008 YP41 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400579 2008 YG55 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
400580 2008 YO76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
400581 2008 YS79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
400582 2008 YA91 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
400583 2008 YX102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400584 2008 YL105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400585 2008 YQ119 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
400586 2008 YJ123 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
400587 2008 YP137 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400588 2008 YG138 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400589 2008 YA153 30/12/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
400590 2008 YD155 22/12/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
400591 2009 AZ3 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
400592 2009 AF13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
400593 2009 AT21 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400594 2009 AQ32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
400595 2009 AJ34 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
400596 2009 BC2 18/01/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
400597 2009 BJ13 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400598 2009 BY47 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400599 2009 BF56 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
400600 2009 BT62 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL