Danh sách tiểu hành tinh/399701–399800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399701 2004 TH236 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399702 2004 TQ253 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
399703 2004 TQ277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399704 2004 TP282 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399705 2004 TJ300 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
399706 2004 TE302 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
399707 2004 TR337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399708 2004 TV360 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
399709 2004 TJ367 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
399710 2004 TL370 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
399711 2004 UH7 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
399712 2004 VS4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
399713 2004 VN18 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399714 2004 VK27 05/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399715 2004 VE36 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399716 2004 VY50 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399717 2004 VK60 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399718 2004 VD70 13/11/2004 Great Shefford P. Birtwhistle 940 m MPC · JPL
399719 2004 VM75 03/11/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
399720 2004 WU4 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
399721 2004 WY7 19/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
399722 2004 WH8 19/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
399723 2004 XH7 02/12/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
399724 2004 XS56 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399725 2004 XX64 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
399726 2004 XL83 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399727 2004 XA109 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
399728 2004 XT124 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399729 2004 YH20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
399730 2005 AB3 06/01/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
399731 2005 AC27 06/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399732 2005 AM36 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399733 2005 BJ10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399734 2005 BM28 31/01/2005 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
399735 2005 DD1 28/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399736 2005 DA2 28/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
399737 2005 EL22 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
399738 2005 EH166 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399739 2005 EV187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
399740 2005 EM211 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399741 2005 EB227 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
399742 2005 EV227 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
399743 2005 ET241 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
399744 2005 EJ325 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
399745 Ouchaou 2005 GW9 03/04/2005 Vicques M. Ory 2,4 km MPC · JPL
399746 2005 GM30 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
399747 2005 GN48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
399748 2005 GH74 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
399749 2005 GG132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
399750 2005 GX133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399751 2005 GR148 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399752 2005 GH193 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
399753 2005 GM220 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
399754 2005 HH2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
399755 2005 JD8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,5 km MPC · JPL
399756 2005 JH21 04/05/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
399757 2005 JE55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
399758 2005 JO91 09/05/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
399759 2005 JH99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399760 2005 JK106 11/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
399761 2005 JW117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399762 2005 JZ142 15/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
399763 2005 JS157 04/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
399764 2005 JS167 12/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
399765 2005 JL175 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
399766 2005 LF18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399767 2005 MT4 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
399768 2005 ML5 24/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
399769 2005 MA9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
399770 2005 MU27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399771 2005 ML50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
399772 2005 ME54 27/06/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
399773 2005 NV4 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
399774 2005 NB7 05/07/2005 Catalina CSS APO · 650 m MPC · JPL
399775 2005 NS8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399776 2005 NM26 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
399777 2005 NZ28 05/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
399778 2005 NL32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
399779 2005 NM33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399780 2005 NJ34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399781 2005 ND47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
399782 2005 NZ54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399783 2005 NO55 09/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
399784 2005 NG60 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399785 2005 NM63 05/07/2005 Siding Spring R. H. McNaught 2,3 km MPC · JPL
399786 2005 OT8 29/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
399787 2005 OZ16 30/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
399788 2005 OE23 30/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
399789 2005 PK7 01/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
399790 2005 PE10 04/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
399791 2005 QJ41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
399792 2005 QE50 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
399793 2005 QK71 29/08/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
399794 2005 QG78 25/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
399795 2005 QY91 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
399796 2005 QV107 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
399797 2005 QJ110 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
399798 2005 QS130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
399799 2005 QV177 31/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
399800 2005 RQ4 05/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL