Danh sách tiểu hành tinh/397701–397800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397701 2008 CS187 12/01/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
397702 2008 CF189 13/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
397703 2008 CG191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397704 2008 CF194 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
397705 2008 CC197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397706 2008 CK197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397707 2008 CX200 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397708 2008 CG203 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397709 2008 CW206 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
397710 2008 CT207 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397711 2008 CN213 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397712 2008 CA214 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397713 2008 DF8 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397714 2008 DJ20 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
397715 2008 DW25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
397716 2008 DA27 29/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
397717 2008 DA42 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397718 2008 DZ45 28/02/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
397719 2008 DY52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397720 2008 DG54 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397721 2008 DC69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397722 2008 DH87 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
397723 2008 EJ13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
397724 2008 EL13 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397725 2008 ES24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
397726 2008 EN26 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397727 2008 EG33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397728 2008 ED54 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
397729 2008 EL69 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
397730 2008 ES76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397731 2008 EC86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
397732 2008 EA100 06/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
397733 2008 EU110 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
397734 2008 EM117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397735 2008 EW120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397736 2008 ER134 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397737 2008 EV134 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397738 2008 ET156 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
397739 2008 EK161 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
397740 2008 EF166 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
397741 2008 FT5 28/03/2008 Altschwendt W. Ries 4,0 km MPC · JPL
397742 2008 FP14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
397743 2008 FN18 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
397744 2008 FQ22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
397745 2008 FX23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397746 2008 FP53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
397747 2008 FL54 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397748 2008 FQ55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
397749 2008 FU59 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397750 2008 FW88 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397751 2008 FB90 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397752 2008 FG101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397753 2008 FV108 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397754 2008 FF113 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397755 2008 FZ113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397756 2008 FK117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397757 2008 FS117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
397758 2008 FE134 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397759 2008 FD135 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397760 2008 GS9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397761 2008 GD13 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397762 2008 GJ13 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
397763 2008 GA18 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397764 2008 GE40 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397765 2008 GY49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
397766 2008 GX73 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
397767 2008 GF77 25/08/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
397768 2008 GZ85 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397769 2008 GW91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
397770 2008 GU100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397771 2008 GQ117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397772 2008 GC130 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397773 2008 GF132 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397774 2008 HP5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397775 2008 HO13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
397776 2008 HY18 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
397777 2008 HO21 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
397778 2008 HM22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
397779 2008 HV23 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
397780 2008 HK26 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397781 2008 HX26 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
397782 2008 HN37 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397783 2008 HJ38 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
397784 2008 HT40 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397785 2008 HJ41 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397786 2008 HE60 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
397787 2008 JV20 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
397788 2008 JP21 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397789 2008 JP22 06/05/2008 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
397790 2008 JR29 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
397791 2008 JD37 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
397792 2008 JY40 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397793 2008 KN15 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
397794 2008 KH39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
397795 2008 LZ7 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
397796 2008 LS14 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
397797 2008 MZ2 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397798 2008 PD 01/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 620 m MPC · JPL
397799 2008 PE5 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
397800 2008 PX9 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,5 km MPC · JPL