Danh sách tiểu hành tinh/396601–396700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396601 2001 QF85 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
396602 2001 QU164 22/08/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
396603 2001 QP192 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
396604 2001 QO229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
396605 2001 RC18 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
396606 2001 RD38 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
396607 2001 RB147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
396608 2001 RY151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
396609 2001 SW11 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
396610 2001 SF23 16/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
396611 2001 SG98 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
396612 2001 SS99 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396613 2001 SV103 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
396614 2001 SR115 21/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
396615 2001 SB126 16/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
396616 2001 SL136 16/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
396617 2001 SK203 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
396618 2001 SW325 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
396619 2001 TU26 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396620 2001 TX27 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
396621 2001 TY31 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396622 2001 TU85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396623 2001 TP124 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
396624 2001 TE160 15/10/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
396625 2001 TK232 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
396626 2001 TX236 12/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
396627 2001 UB15 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
396628 2001 UK56 17/10/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
396629 2001 UU113 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
396630 2001 UF117 22/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
396631 2001 UZ190 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396632 2001 UZ211 21/10/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
396633 2001 UY214 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396634 2001 VN13 10/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396635 2001 VC38 09/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
396636 2001 VQ76 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396637 2001 VC105 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
396638 2001 WR2 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
396639 2001 WH21 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
396640 2001 WZ64 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
396641 2001 WK87 19/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396642 2001 XF31 11/12/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
396643 2001 XS104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396644 2001 XQ236 15/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
396645 2002 AD21 09/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
396646 2002 AT193 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
396647 2002 BY17 21/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
396648 2002 CH32 06/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
396649 2002 CU186 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
396650 2002 EE51 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
396651 2002 EH93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
396652 2002 GU189 05/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
396653 2002 HO17 21/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
396654 2002 JT60 09/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
396655 2002 JL122 21/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
396656 2002 MZ3 21/06/2002 La Palma La Palma Obs. 1,4 km MPC · JPL
396657 2002 NW7 11/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
396658 2002 NE23 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
396659 2002 NO63 08/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
396660 2002 NC71 08/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
396661 2002 OS33 21/07/2002 Palomar NEAT 430 m MPC · JPL
396662 2002 PY19 22/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
396663 2002 PH25 06/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
396664 2002 PX31 06/08/2002 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
396665 2002 PK93 14/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
396666 2002 PQ116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
396667 2002 PS121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
396668 2002 PZ155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 890 m MPC · JPL
396669 2002 QZ34 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
396670 2002 QN70 28/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
396671 2002 RQ1 03/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
396672 2002 RW50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
396673 2002 RR84 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
396674 2002 RM98 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
396675 2002 RH176 13/09/2002 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
396676 2002 RF184 16/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
396677 2002 RQ184 12/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
396678 2002 RP192 12/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
396679 2002 RL229 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
396680 2002 ST 23/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
396681 2002 SK5 27/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
396682 2002 SW62 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
396683 2002 TJ1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
396684 2002 TM14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
396685 2002 TQ14 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
396686 2002 TJ51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
396687 2002 TJ63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
396688 2002 TL78 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
396689 2002 TA98 03/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
396690 2002 TC106 04/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
396691 2002 TL125 04/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
396692 2002 TE142 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
396693 2002 TN146 04/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
396694 2002 TJ156 05/10/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
396695 2002 TS175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
396696 2002 TZ220 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
396697 2002 TM235 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
396698 2002 TR254 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
396699 2002 TG262 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
396700 2002 TY271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL