Danh sách tiểu hành tinh/388601–388700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388601 2007 RM191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
388602 2007 RX202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388603 2007 RJ231 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
388604 2007 RO243 15/09/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
388605 2007 RF246 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
388606 2007 RD273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388607 2007 RB284 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
388608 2007 RD287 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
388609 2007 RG296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
388610 2007 RC300 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
388611 2007 RL302 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388612 2007 RM308 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388613 2007 RX314 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
388614 2007 SE5 18/09/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
388615 2007 SO5 19/09/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
388616 2007 SL19 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388617 2007 TO7 07/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,4 km MPC · JPL
388618 2007 TS18 08/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 850 m MPC · JPL
388619 2007 TT20 08/10/2007 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 2,0 km MPC · JPL
388620 2007 TQ22 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388621 2007 TN28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388622 2007 TO37 04/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
388623 2007 TA44 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388624 2007 TH50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388625 2007 TQ52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388626 2007 TB60 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388627 2007 TS65 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388628 2007 TA67 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,0 km MPC · JPL
388629 2007 TL69 14/10/2007 Altschwendt W. Ries 1,4 km MPC · JPL
388630 2007 TH73 14/10/2007 Altschwendt W. Ries 2,0 km MPC · JPL
388631 2007 TM88 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
388632 2007 TO89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
388633 2007 TQ102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
388634 2007 TE103 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388635 2007 TM113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
388636 2007 TG118 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
388637 2007 TE119 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
388638 2007 TR131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
388639 2007 TJ141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
388640 2007 TS151 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
388641 2007 TU154 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
388642 2007 TG163 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
388643 2007 TY164 04/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
388644 2007 TD169 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
388645 2007 TH174 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388646 2007 TT177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388647 2007 TB193 06/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
388648 2007 TJ199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388649 2007 TK235 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388650 2007 TU245 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388651 2007 TP248 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388652 2007 TP253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388653 2007 TS253 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388654 2007 TY260 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388655 2007 TR265 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
388656 2007 TK269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388657 2007 TE270 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388658 2007 TA280 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388659 2007 TZ287 11/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
388660 2007 TF290 12/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
388661 2007 TS327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388662 2007 TO328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388663 2007 TX334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388664 2007 TG337 13/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
388665 2007 TF354 10/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
388666 2007 TT369 19/07/2007 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
388667 2007 TY370 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388668 2007 TP373 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
388669 2007 TL383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388670 2007 TZ397 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
388671 2007 TP399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388672 2007 TW418 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
388673 2007 TV426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388674 2007 TH435 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388675 2007 TZ444 11/10/2007 Lulin LUSS 3,5 km MPC · JPL
388676 2007 TE447 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
388677 2007 TJ448 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
388678 2007 UH10 11/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
388679 2007 UG12 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388680 2007 UV49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
388681 2007 UX56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388682 2007 UX60 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388683 2007 UN78 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388684 2007 UN82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388685 2007 UM83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388686 2007 UH85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388687 2007 UT92 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
388688 2007 UP103 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388689 2007 UG110 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
388690 2007 UO126 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
388691 2007 UH129 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
388692 2007 UN130 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
388693 2007 UE133 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
388694 2007 UR134 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
388695 2007 UY136 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
388696 2007 UH139 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388697 2007 UX140 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388698 2007 VJ7 02/11/2007 Eskridge G. Hug 1,7 km MPC · JPL
388699 2007 VZ33 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388700 2007 VF35 03/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL