Danh sách tiểu hành tinh/389701–389800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
389701 2011 QC79 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
389702 2011 QA80 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389703 2011 QA88 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389704 2011 QH90 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389705 2011 QC94 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
389706 2011 QB98 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389707 2011 RC2 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389708 2011 RV6 09/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389709 2011 RJ9 02/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
389710 2011 RZ9 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
389711 2011 RE17 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
389712 2011 RF17 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
389713 2011 SW1 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389714 2011 SH2 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389715 2011 SH10 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389716 2011 SU29 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
389717 2011 SH30 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
389718 2011 SD33 19/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
389719 2011 SP46 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389720 2011 ST47 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
389721 2011 SU47 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
389722 2011 SA52 13/09/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
389723 2011 SB53 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389724 2011 SG56 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
389725 2011 SJ58 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389726 2011 SD62 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389727 2011 SY81 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
389728 2011 SX83 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
389729 2011 SN90 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
389730 2011 SF93 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
389731 2011 SL93 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
389732 2011 SP102 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
389733 2011 SR108 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389734 2011 SC109 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
389735 2011 SU109 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389736 2011 SG110 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
389737 2011 SK110 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
389738 2011 SB111 16/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
389739 2011 SD114 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
389740 2011 ST117 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389741 2011 SF120 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389742 2011 SY124 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
389743 2011 SE126 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
389744 2011 SV132 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389745 2011 SX134 10/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
389746 2011 SL137 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389747 2011 SS143 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
389748 2011 SP144 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
389749 2011 SW154 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389750 2011 SY154 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389751 2011 SW162 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389752 2011 SA163 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389753 2011 SM164 23/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
389754 2011 SR174 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389755 2011 SO178 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389756 2011 SW180 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
389757 2011 SM186 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
389758 2011 SS193 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
389759 2011 SH198 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389760 2011 SS198 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389761 2011 SG199 09/01/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
389762 2011 SY202 18/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
389763 2011 SD212 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389764 2011 SV214 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
389765 2011 SN215 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389766 2011 SX215 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
389767 2011 SW216 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389768 2011 SX224 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
389769 2011 SA230 11/07/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
389770 2011 SN241 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
389771 2011 SY255 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
389772 2011 SP256 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
389773 2011 SN258 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
389774 2011 SU259 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
389775 2011 SH264 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
389776 2011 SP269 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
389777 2011 SQ274 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389778 2011 TW11 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
389779 2011 TF13 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
389780 2011 TP13 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
389781 2011 UU12 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
389782 2011 UA18 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
389783 2011 UG24 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
389784 2011 UC29 15/06/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
389785 2011 UV51 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
389786 2011 UW53 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
389787 2011 UL69 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
389788 2011 UN72 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
389789 2011 UC75 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389790 2011 UY75 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
389791 2011 UQ79 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
389792 2011 UY79 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
389793 2011 UR92 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
389794 2011 UX100 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
389795 2011 UB117 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389796 2011 US119 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
389797 2011 UB134 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
389798 2011 UE141 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
389799 2011 UC144 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
389800 2011 UD152 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL