Danh sách tiểu hành tinh/388501–388600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388501 2007 EE113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388502 2007 ED132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
388503 2007 EH136 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388504 2007 EW136 10/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
388505 2007 EB146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388506 2007 ER156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388507 2007 EW159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
388508 2007 EM167 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388509 2007 EC173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388510 2007 EB189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
388511 2007 EZ195 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388512 2007 EW206 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
388513 2007 EQ214 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
388514 2007 EO217 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388515 2007 FE18 17/03/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
388516 2007 FT24 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
388517 2007 GJ6 11/04/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
388518 2007 GU22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
388519 2007 GE26 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
388520 2007 GN31 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
388521 2007 GV32 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
388522 2007 GM40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388523 2007 GK45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388524 2007 GF47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
388525 2007 GJ47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
388526 2007 GD48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
388527 2007 GR52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388528 2007 GS58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
388529 2007 GS60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388530 2007 GF63 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
388531 2007 HO2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
388532 2007 HV5 16/04/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
388533 2007 HO6 16/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
388534 2007 HF22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
388535 2007 HN31 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
388536 2007 HR42 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
388537 2007 HW47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
388538 2007 HP58 23/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
388539 2007 HT62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
388540 2007 HG81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
388541 2007 HS84 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388542 2007 HQ85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
388543 2007 HF95 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388544 2007 JC4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388545 2007 JB16 09/05/2007 Lulin LUSS 940 m MPC · JPL
388546 2007 JA18 08/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
388547 2007 JM31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
388548 2007 JZ31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
388549 2007 LQ15 08/06/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
388550 2007 LX24 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
388551 2007 MJ2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
388552 2007 MZ8 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388553 2007 MK27 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
388554 2007 NA1 11/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
388555 2007 NE6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
388556 2007 OD2 19/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,4 km MPC · JPL
388557 2007 PS7 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388558 2007 PO8 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388559 2007 PB14 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
388560 2007 PY17 19/09/1973 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
388561 2007 PG36 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
388562 2007 PQ39 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
388563 2007 PC43 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
388564 2007 QB5 31/08/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 1,0 km MPC · JPL
388565 2007 QX6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
388566 2007 QQ10 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388567 2007 QX14 24/08/2007 Purple Mountain PMO NEO AMO 930 m MPC · JPL
388568 2007 QW15 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
388569 2007 QE16 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
388570 2007 RT2 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
388571 2007 RZ31 05/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
388572 2007 RX33 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388573 2007 RB36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
388574 2007 RB43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388575 2007 RO57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388576 2007 RN69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388577 2007 RC71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388578 2007 RV73 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388579 2007 RC75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
388580 2007 RC82 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
388581 2007 RB90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
388582 2007 RY91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
388583 2007 RE97 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
388584 2007 RZ101 11/09/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
388585 2007 RQ105 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388586 2007 RU115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388587 2007 RW122 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
388588 2007 RC126 12/09/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
388589 2007 RH129 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388590 2007 RE130 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
388591 2007 RO138 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
388592 2007 RZ143 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
388593 2007 RX145 14/09/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
388594 2007 RQ169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388595 2007 RW169 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
388596 2007 RX177 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388597 2007 RY179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
388598 2007 RX181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388599 2007 RQ183 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388600 2007 RF187 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL