Danh sách tiểu hành tinh/38501–38600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38501 1999 TN170 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
38502 1999 TC171 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
38503 1999 TF186 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
38504 1999 TO186 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
38505 1999 TU190 12/10/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
38506 1999 TB192 12/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38507 1999 TD192 12/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
38508 1999 TR213 15/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
38509 1999 TQ220 01/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
38510 1999 TF221 02/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
38511 1999 TU230 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
38512 1999 TU233 03/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38513 1999 TJ236 03/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
38514 1999 TF238 04/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38515 1999 TP245 07/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38516 1999 TQ248 08/10/1999 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
38517 1999 TL249 09/10/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
38518 1999 TN252 08/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38519 1999 TB253 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
38520 1999 TZ255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
38521 1999 TG262 14/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38522 1999 TA271 03/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38523 1999 TY279 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
38524 1999 TS287 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38525 1999 TY288 10/10/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
38526 1999 TB296 01/10/1999 Catalina CSS 8,7 km MPC · JPL
38527 1999 TJ315 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
38528 1999 UL4 31/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,4 km MPC · JPL
38529 1999 UR6 29/10/1999 Xinglong SCAP 7,4 km MPC · JPL
38530 1999 UY14 29/10/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
38531 1999 UF15 29/10/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
38532 1999 UQ24 28/10/1999 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
38533 1999 UQ33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
38534 1999 UQ39 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
38535 1999 UO42 28/10/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
38536 1999 UT42 28/10/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
38537 1999 UJ43 28/10/1999 Catalina CSS 9,5 km MPC · JPL
38538 1999 UZ47 30/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
38539 1999 UH52 31/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
38540 Stevens 1999 VG2 05/11/ 1999 Jornada D. S. Dixon 7,7 km MPC · JPL
38541 Rustichelli 1999 VT6 07/11/ 1999 Cavezzo Cavezzo Obs. 7,6 km MPC · JPL
38542 1999 VD7 07/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,4 km MPC · JPL
38543 1999 VW9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,5 km MPC · JPL
38544 1999 VS21 12/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
38545 1999 VS27 03/11/ 1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38546 1999 VV32 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
38547 1999 VN35 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
38548 1999 VK47 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
38549 1999 VG48 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38550 1999 VS53 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38551 1999 VD54 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
38552 1999 VD66 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38553 1999 VU68 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
38554 1999 VR78 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38555 1999 VG83 01/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
38556 1999 VP87 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
38557 1999 VV92 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38558 1999 VM114 09/11/ 1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38559 1999 VC115 09/11/ 1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38560 1999 VC123 05/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
38561 1999 VA133 10/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
38562 1999 VG139 10/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
38563 1999 VW140 10/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
38564 1999 VB144 11/11/ 1999 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
38565 1999 VY145 12/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38566 1999 VQ147 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38567 1999 VZ161 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38568 1999 VE184 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
38569 1999 VO198 03/11/ 1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
38570 1999 VH199 02/11/ 1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
38571 1999 VH211 14/11/ 1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
38572 1999 VU223 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38573 1999 WA1 19/11/ 1999 High Point D. K. Chesney 14 km MPC · JPL
38574 1999 WS4 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 17 km MPC · JPL
38575 1999 XH2 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
38576 1999 XL3 04/12/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
38577 1999 XZ10 05/12/1999 Catalina CSS 19 km MPC · JPL
38578 1999 XS11 06/12/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38579 1999 XM15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
38580 1999 XN17 02/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
38581 1999 XQ17 02/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38582 1999 XE37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 11 km MPC · JPL
38583 1999 XX42 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
38584 1999 XH47 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
38585 1999 XD67 07/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
38586 1999 XW70 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
38587 1999 XO80 07/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38588 1999 XV91 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38589 1999 XV113 11/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38590 1999 XT115 05/12/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
38591 1999 XZ116 05/12/1999 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
38592 1999 XH162 13/12/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
38593 1999 XF166 10/12/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
38594 1999 XF193 12/12/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
38595 1999 XD196 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38596 1999 XP199 12/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
38597 1999 XU200 12/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
38598 1999 XQ208 13/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
38599 1999 XC210 13/12/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
38600 1999 XR213 14/12/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38501 1999 TN170 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
38502 1999 TC171 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
38503 1999 TF186 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
38504 1999 TO186 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
38505 1999 TU190 12/10/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
38506 1999 TB192 12/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38507 1999 TD192 12/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
38508 1999 TR213 15/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
38509 1999 TQ220 01/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
38510 1999 TF221 02/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
38511 1999 TU230 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
38512 1999 TU233 03/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38513 1999 TJ236 03/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
38514 1999 TF238 04/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38515 1999 TP245 07/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38516 1999 TQ248 08/10/1999 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
38517 1999 TL249 09/10/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
38518 1999 TN252 08/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38519 1999 TB253 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
38520 1999 TZ255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
38521 1999 TG262 14/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38522 1999 TA271 03/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38523 1999 TY279 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
38524 1999 TS287 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38525 1999 TY288 10/10/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
38526 1999 TB296 01/10/1999 Catalina CSS 8,7 km MPC · JPL
38527 1999 TJ315 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
38528 1999 UL4 31/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,4 km MPC · JPL
38529 1999 UR6 29/10/1999 Xinglong SCAP 7,4 km MPC · JPL
38530 1999 UY14 29/10/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
38531 1999 UF15 29/10/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
38532 1999 UQ24 28/10/1999 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
38533 1999 UQ33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
38534 1999 UQ39 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
38535 1999 UO42 28/10/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
38536 1999 UT42 28/10/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
38537 1999 UJ43 28/10/1999 Catalina CSS 9,5 km MPC · JPL
38538 1999 UZ47 30/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
38539 1999 UH52 31/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
38540 Stevens 1999 VG2 05/11/ 1999 Jornada D. S. Dixon 7,7 km MPC · JPL
38541 Rustichelli 1999 VT6 07/11/ 1999 Cavezzo Cavezzo Obs. 7,6 km MPC · JPL
38542 1999 VD7 07/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,4 km MPC · JPL
38543 1999 VW9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,5 km MPC · JPL
38544 1999 VS21 12/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
38545 1999 VS27 03/11/ 1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38546 1999 VV32 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
38547 1999 VN35 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
38548 1999 VK47 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
38549 1999 VG48 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38550 1999 VS53 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38551 1999 VD54 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
38552 1999 VD66 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38553 1999 VU68 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
38554 1999 VR78 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38555 1999 VG83 01/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
38556 1999 VP87 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
38557 1999 VV92 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38558 1999 VM114 09/11/ 1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38559 1999 VC115 09/11/ 1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38560 1999 VC123 05/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
38561 1999 VA133 10/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
38562 1999 VG139 10/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
38563 1999 VW140 10/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
38564 1999 VB144 11/11/ 1999 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
38565 1999 VY145 12/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38566 1999 VQ147 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38567 1999 VZ161 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38568 1999 VE184 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
38569 1999 VO198 03/11/ 1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
38570 1999 VH199 02/11/ 1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
38571 1999 VH211 14/11/ 1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
38572 1999 VU223 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38573 1999 WA1 19/11/ 1999 High Point D. K. Chesney 14 km MPC · JPL
38574 1999 WS4 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 17 km MPC · JPL
38575 1999 XH2 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
38576 1999 XL3 04/12/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
38577 1999 XZ10 05/12/1999 Catalina CSS 19 km MPC · JPL
38578 1999 XS11 06/12/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
38579 1999 XM15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
38580 1999 XN17 02/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
38581 1999 XQ17 02/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38582 1999 XE37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 11 km MPC · JPL
38583 1999 XX42 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
38584 1999 XH47 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
38585 1999 XD67 07/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
38586 1999 XW70 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
38587 1999 XO80 07/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38588 1999 XV91 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38589 1999 XV113 11/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38590 1999 XT115 05/12/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
38591 1999 XZ116 05/12/1999 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
38592 1999 XH162 13/12/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
38593 1999 XF166 10/12/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
38594 1999 XF193 12/12/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
38595 1999 XD196 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38596 1999 XP199 12/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
38597 1999 XU200 12/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
38598 1999 XQ208 13/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
38599 1999 XC210 13/12/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
38600 1999 XR213 14/12/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL