Danh sách tiểu hành tinh/376301–376400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376301 2011 FY142 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376302 2011 FF147 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
376303 2011 FK148 14/09/2007 Mauna Kea P. A. Wiegert 4,0 km MPC · JPL
376304 2011 FU149 13/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
376305 2011 FH150 01/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
376306 2011 FW157 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
376307 2011 FX157 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376308 2011 GD4 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
376309 2011 GN6 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376310 2011 GU14 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
376311 2011 GE21 03/03/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 3,5 km MPC · JPL
376312 2011 GV28 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,3 km MPC · JPL
376313 2011 GZ30 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
376314 2011 GA32 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
376315 2011 GE32 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
376316 2011 GZ33 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376317 2011 GC34 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376318 2011 GX36 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
376319 2011 GJ45 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
376320 2011 GW45 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376321 2011 GF47 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
376322 2011 GX47 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376323 2011 GE48 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
376324 2011 GN49 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376325 2011 GV49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
376326 2011 GE50 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
376327 2011 GM61 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
376328 2011 GS63 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
376329 2011 GP67 19/04/2007 Lulin Observatory LUSS 1,8 km MPC · JPL
376330 2011 GY72 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
376331 2011 GY74 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
376332 2011 GO75 21/08/2007 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
376333 2011 GW75 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376334 2011 GM77 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376335 2011 GG79 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
376336 2011 GS80 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
376337 2011 GT84 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376338 2011 GW85 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
376339 2011 HJ14 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
376340 2011 HD15 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
376341 2011 HT16 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
376342 2011 HU20 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
376343 2011 HY23 12/01/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
376344 2011 HL27 27/04/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
376345 2011 HS31 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376346 2011 HG36 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376347 2011 HM36 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376348 2011 HZ40 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
376349 2011 HU42 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376350 2011 HE51 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
376351 2011 HK64 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376352 2011 HE66 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
376353 2011 HB78 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376354 2011 HQ80 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376355 2011 HE81 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376356 2011 HE84 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376357 2011 HQ93 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
376358 2011 JO5 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
376359 2011 JL16 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
376360 2011 JL21 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
376361 2011 JG27 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
376362 2011 JH31 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376363 2011 KV4 03/06/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
376364 2011 KG9 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
376365 2011 KG42 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
376366 2011 KB43 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
376367 2011 KM43 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
376368 2011 KY47 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
376369 2011 LH15 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
376370 2011 OX26 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
376371 2011 OU44 05/07/2011 Westfield ARO 8,8 km MPC · JPL
376372 2011 QU70 24/09/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
376373 2011 SV21 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
376374 2011 UC202 04/02/2003 La Silla C. Barbieri 2,7 km MPC · JPL
376375 2012 CB55 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
376376 2012 DR8 06/09/2008 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
376377 2012 DK16 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
376378 2012 DP18 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
376379 2012 DU24 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376380 2012 DP25 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
376381 2012 DQ29 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
376382 2012 DE30 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376383 2012 DO33 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
376384 2012 DB40 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
376385 2012 DU43 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
376386 2012 DS52 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
376387 2012 DL60 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
376388 2012 DH82 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
376389 2012 DD88 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376390 2012 DG90 08/03/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
376391 2012 EE1 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
376392 2012 EX10 23/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
376393 2012 FS2 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
376394 2012 FM10 03/03/2005 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
376395 2012 FP14 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
376396 2012 FK24 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376397 2012 FB26 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
376398 2012 FR27 08/06/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
376399 2012 FW29 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
376400 2012 FM31 04/07/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL