Danh sách tiểu hành tinh/377301–377400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
377301 2004 FH96 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
377302 2004 FG100 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
377303 2004 FN102 20/03/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
377304 2004 FL129 28/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
377305 2004 FF137 28/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
377306 2004 FG151 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
377307 2004 GW15 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
377308 2004 GB16 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
377309 2004 GG31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
377310 2004 GW39 15/04/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
377311 2004 GF46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
377312 2004 HA14 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
377313 2004 HS20 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
377314 2004 HM25 19/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
377315 2004 HB31 22/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
377316 2004 HZ31 19/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
377317 2004 HM44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
377318 2004 HJ47 22/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
377319 2004 HE57 27/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
377320 2004 JD17 12/05/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
377321 2004 JN28 12/05/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
377322 2004 JM54 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
377323 2004 LN2 11/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
377324 2004 MU3 20/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
377325 2004 NP1 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
377326 2004 NL2 09/07/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
377327 2004 NE16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
377328 2004 NA21 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
377329 2004 NG23 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
377330 2004 OK3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
377331 2004 OF10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 820 m MPC · JPL
377332 2004 PW11 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
377333 2004 PP12 07/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
377334 2004 PE31 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
377335 2004 PF39 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
377336 2004 PF50 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
377337 2004 PK71 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
377338 2004 PO72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377339 2004 PG84 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
377340 2004 PM102 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
377341 2004 PG104 12/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
377342 2004 PM110 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377343 2004 QJ14 20/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
377344 2004 QQ19 23/08/2004 Kvistaberg UDAS 1,9 km MPC · JPL
377345 2004 RP7 06/09/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
377346 2004 RB13 04/09/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
377347 2004 RB15 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
377348 2004 RA16 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
377349 2004 RK34 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
377350 2004 RH42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
377351 2004 RW54 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
377352 2004 RQ57 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
377353 2004 RL62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
377354 2004 RL63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
377355 2004 RS63 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
377356 2004 RM70 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
377357 2004 RK73 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
377358 2004 RF74 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
377359 2004 RQ76 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
377360 2004 RK86 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377361 2004 RY88 08/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
377362 2004 RG105 08/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
377363 2004 RK111 11/09/2004 Desert Moon B. L. Stevens 2,0 km MPC · JPL
377364 2004 RN112 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
377365 2004 RJ113 06/09/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
377366 2004 RW116 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
377367 2004 RZ133 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377368 2004 RP142 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377369 2004 RL150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377370 2004 RW152 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
377371 2004 RX152 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377372 2004 RM154 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
377373 2004 RQ154 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
377374 2004 RY185 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
377375 2004 RF202 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
377376 2004 RT202 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
377377 2004 RU203 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
377378 2004 RU207 20/08/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
377379 2004 RN208 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
377380 2004 RP208 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
377381 2004 RZ208 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
377382 2004 RU209 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
377383 2004 RB218 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
377384 2004 RM254 21/08/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
377385 2004 RK263 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377386 2004 RF273 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
377387 2004 RC288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
377388 2004 RW308 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
377389 2004 RG310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
377390 2004 RA317 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
377391 2004 RH326 13/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
377392 2004 RN336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377393 2004 RK338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
377394 2004 RO340 07/09/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
377395 2004 RW349 12/09/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,7 km MPC · JPL
377396 2004 RU354 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
377397 2004 RB357 03/09/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
377398 2004 SQ1 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
377399 2004 SY3 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
377400 2004 SQ8 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL