Danh sách tiểu hành tinh/375601–375700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375601 2008 VV78 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375602 2008 WO5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375603 2008 WZ5 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
375604 2008 WU12 18/11/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
375605 2008 WY12 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
375606 2008 WE17 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375607 2008 WL24 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375608 2008 WB25 18/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
375609 2008 WQ35 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375610 2008 WQ36 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
375611 2008 WA40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
375612 2008 WY41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375613 2008 WG45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375614 2008 WY46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375615 2008 WY47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375616 2008 WZ47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375617 2008 WX60 19/11/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
375618 2008 WS75 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375619 2008 WJ85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375620 2008 WF88 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
375621 2008 WH93 17/11/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
375622 2008 WL103 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
375623 2008 WX105 02/11/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
375624 2008 WZ114 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375625 2008 WM116 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375626 2008 WP121 29/11/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
375627 2008 WK122 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
375628 2008 WX136 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
375629 2008 XB3 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
375630 2008 XW13 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
375631 2008 XZ14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
375632 2008 XV16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
375633 2008 XA18 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375634 2008 XO29 05/12/2008 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
375635 2008 XN48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
375636 2008 XJ56 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
375637 2008 YC5 22/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 5,9 km MPC · JPL
375638 2008 YK12 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375639 2008 YX27 28/12/2008 Taunus S. Karge, R. Kling 3,3 km MPC · JPL
375640 2008 YV42 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
375641 2008 YL66 29/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
375642 2008 YK84 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
375643 2008 YL87 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
375644 2008 YF99 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
375645 2008 YR110 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
375646 2008 YK128 30/12/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,8 km MPC · JPL
375647 2008 YY155 22/12/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
375648 2009 AX 01/01/2009 Kachina J. Hobart 3,7 km MPC · JPL
375649 2009 BZ 16/01/2009 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
375650 2009 BV17 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
375651 2009 BC27 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
375652 2009 BZ31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
375653 2009 BJ60 16/01/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
375654 2009 BW97 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
375655 2009 BV154 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
375656 2009 BA182 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
375657 2009 CP5 14/02/2009 Catalina CSS 180 m MPC · JPL
375658 2009 CU27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
375659 2009 CQ33 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
375660 2009 CB45 30/01/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
375661 2009 DT17 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
375662 2009 DB48 20/02/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
375663 2009 DW109 19/02/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
375664 2009 DZ127 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
375665 2009 DS141 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
375666 2009 EU3 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375667 2009 EP20 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
375668 2009 FW1 17/03/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 540 m MPC · JPL
375669 2009 FA32 26/03/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 12 km MPC · JPL
375670 2009 FX50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
375671 2009 FE54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375672 2009 FS65 19/03/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,6 km MPC · JPL
375673 2009 FP73 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375674 2009 HD5 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
375675 2009 HC6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
375676 2009 HU13 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
375677 2009 HF20 17/04/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
375678 2009 HH28 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
375679 2009 HO37 17/04/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
375680 2009 HW40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
375681 2009 HL41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
375682 2009 HV94 29/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,1 km MPC · JPL
375683 2009 HD104 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
375684 2009 HV105 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
375685 2009 JF 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
375686 2009 KZ14 26/05/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
375687 2009 KG21 29/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375688 2009 KN22 31/05/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,1 km MPC · JPL
375689 2009 KT23 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
375690 2009 KH36 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375691 2009 ME1 22/06/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 890 m MPC · JPL
375692 2009 MY8 28/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
375693 2009 NG2 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
375694 2009 OM4 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
375695 2009 OY4 27/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
375696 2009 OB5 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
375697 2009 OD21 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
375698 2009 OE25 20/07/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
375699 2009 ON25 22/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
375700 2009 PY1 15/08/2009 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL