Danh sách tiểu hành tinh/375101–375200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
375101 2007 TB44 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375102 2007 TT52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
375103 2007 TD71 13/10/2007 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
375104 2007 TL75 04/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
375105 2007 TS79 06/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
375106 2007 TT128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
375107 2007 TN130 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
375108 2007 TE144 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
375109 2007 TX170 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,5 km MPC · JPL
375110 2007 TX219 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
375111 2007 TG255 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
375112 2007 TD280 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
375113 2007 TF284 11/09/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
375114 2007 TP286 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
375115 2007 TK294 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
375116 2007 TO308 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
375117 2007 TW339 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
375118 2007 TW410 15/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
375119 2007 TS440 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
375120 2007 TU446 10/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
375121 2007 TB451 14/10/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
375122 2007 UR25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
375123 2007 UX77 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
375124 2007 UC119 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
375125 2007 VH127 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
375126 2007 VY184 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 620 m MPC · JPL
375127 2007 VZ184 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 780 m MPC · JPL
375128 2007 VR218 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
375129 2007 VM250 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
375130 2007 VH266 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
375131 2007 VL300 14/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
375132 2007 WR39 17/11/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
375133 2007 WS49 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
375134 2007 WU57 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
375135 2007 YF54 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
375136 2007 YF70 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
375137 2007 YA74 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375138 2008 AK11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
375139 2008 AF31 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375140 2008 AU43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
375141 2008 AS76 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375142 2008 AC80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
375143 2008 AL118 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
375144 2008 AO134 03/01/2008 XuYi PMO NEO 940 m MPC · JPL
375145 2008 AK137 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
375146 2008 BD11 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
375147 2008 BR22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375148 2008 BQ25 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
375149 2008 BA46 30/01/2008 Eskridge G. Hug 650 m MPC · JPL
375150 2008 CD11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
375151 2008 CN24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375152 2008 CZ34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375153 2008 CS39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
375154 2008 CO43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375155 2008 CR87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
375156 2008 CZ116 11/02/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 620 m MPC · JPL
375157 2008 CA132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
375158 2008 CG138 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
375159 2008 CX139 08/02/2008 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
375160 2008 CN140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
375161 2008 CS153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
375162 2008 CM159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
375163 2008 CM162 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
375164 2008 CF179 06/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
375165 2008 CH179 06/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
375166 2008 CZ194 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375167 2008 CX196 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
375168 2008 CO212 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
375169 2008 CG213 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
375170 2008 CV214 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
375171 2008 CG215 13/02/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
375172 2008 CS215 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375173 2008 DV4 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
375174 2008 DD9 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
375175 2008 DA17 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
375176 Béziau 2008 DN21 28/02/2008 Nogales J.-C. Merlin 980 m MPC · JPL
375177 2008 DN23 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
375178 2008 DR27 01/04/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 780 m MPC · JPL
375179 2008 DS36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
375180 2008 DB38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375181 2008 DS53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
375182 2008 DU55 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
375183 2008 DV63 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
375184 2008 DM73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
375185 2008 DO75 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
375186 2008 DA76 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
375187 2008 DM82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
375188 2008 DT82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
375189 2008 DY84 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
375190 2008 DR88 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
375191 2008 EE1 03/03/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
375192 2008 EF14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375193 2008 EW22 03/03/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
375194 2008 EM29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
375195 2008 EZ31 06/03/2008 Jarnac Jarnac Obs. 860 m MPC · JPL
375196 2008 EC33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
375197 2008 EJ33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
375198 2008 EZ38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
375199 2008 EH40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
375200 2008 EC70 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL