Danh sách tiểu hành tinh/368501–368600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368501 2003 UL104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
368502 2003 UQ120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
368503 2003 UY127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
368504 2003 UY139 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
368505 2003 UH145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
368506 2003 UY147 18/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368507 2003 UD155 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
368508 2003 US192 23/10/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
368509 2003 UQ199 21/10/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
368510 2003 UK212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
368511 2003 UR225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
368512 2003 UH232 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
368513 2003 UC239 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368514 2003 UG242 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
368515 2003 UK254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368516 2003 UJ258 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
368517 2003 UF326 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
368518 2003 UW355 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
368519 2003 UD374 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368520 2003 UL382 22/10/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
368521 2003 WP8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368522 2003 WX18 19/11/2003 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
368523 2003 WZ18 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
368524 2003 WS19 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
368525 2003 WV32 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
368526 2003 WE43 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
368527 2003 WZ43 19/11/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
368528 2003 WA47 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368529 2003 WX55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368530 2003 WN70 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368531 2003 WN82 19/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368532 2003 WK91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
368533 2003 WK92 18/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
368534 2003 WC102 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
368535 2003 WH114 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
368536 2003 WH115 20/11/2003 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
368537 2003 WL119 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
368538 2003 WH131 21/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
368539 2003 WN148 24/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
368540 2003 WZ157 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
368541 2003 WV158 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
368542 2003 WO165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
368543 2003 WO168 19/11/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
368544 2003 WC192 19/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
368545 2003 YL1 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368546 2003 YX22 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
368547 2003 YP57 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
368548 2003 YR75 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
368549 2003 YR81 18/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
368550 2003 YY95 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
368551 2003 YZ120 27/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
368552 2003 YD124 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
368553 2003 YB140 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
368554 2003 YJ143 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
368555 2003 YC154 29/12/2003 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
368556 2003 YT163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
368557 2004 BX19 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368558 2004 BC22 16/01/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
368559 2004 BN36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
368560 2004 BF57 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
368561 2004 BM83 28/01/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
368562 2004 BZ85 29/01/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
368563 2004 CU1 11/02/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
368564 2004 CB84 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368565 2004 FE5 22/03/2004 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
368566 2004 GM9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368567 2004 GO44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368568 2004 GY46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368569 2004 JP20 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
368570 2004 JN44 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
368571 2004 KK 16/05/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
368572 2004 LN8 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368573 2004 NO24 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
368574 2004 PN1 07/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
368575 2004 PC3 03/08/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
368576 2004 PE35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
368577 2004 PZ42 07/08/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
368578 2004 PH56 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
368579 2004 PX67 06/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
368580 2004 PC70 07/08/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
368581 2004 PE92 12/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
368582 2004 PD105 15/08/2004 Kleť Kleť Obs. 3,5 km MPC · JPL
368583 2004 QX4 21/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
368584 2004 QZ7 16/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
368585 2004 QV20 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368586 2004 RG22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368587 2004 RA23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
368588 Lazrek 2004 RP24 08/09/2004 Vicques M. Ory 3,5 km MPC · JPL
368589 2004 RD29 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
368590 2004 RN43 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
368591 2004 RQ43 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
368592 2004 RO66 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
368593 2004 RO67 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
368594 2004 RJ81 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
368595 2004 RP88 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
368596 2004 RG101 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
368597 2004 RM104 08/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
368598 2004 RE105 08/09/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
368599 2004 RA160 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
368600 2004 RR187 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL