Danh sách tiểu hành tinh/366601–366700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366601 2003 AA16 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366602 2003 AY53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
366603 2003 BT9 26/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366604 2003 BZ17 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
366605 2003 BR64 30/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
366606 2003 CK14 28/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
366607 2003 CO16 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366608 2003 CA17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
366609 2003 DP3 22/02/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
366610 2003 EY14 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
366611 2003 FT28 24/03/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
366612 2003 FC67 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
366613 2003 FL72 26/03/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
366614 2003 FJ132 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
366615 2003 LO6 10/06/2003 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
366616 2003 NP4 05/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366617 2003 OS6 24/07/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
366618 2003 OP11 20/07/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
366619 2003 OB26 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366620 2003 QR38 22/08/2003 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
366621 2003 QP44 23/08/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
366622 2003 QA54 23/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
366623 2003 QQ58 23/08/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
366624 2003 QT72 23/08/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
366625 2003 RX12 14/09/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
366626 2003 RV18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
366627 2003 SH10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366628 2003 SY37 16/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
366629 2003 SA44 07/09/2003 Kvistaberg UDAS 3,7 km MPC · JPL
366630 2003 SO74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366631 2003 SZ82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
366632 2003 SL90 18/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366633 2003 SX99 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366634 2003 SU112 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366635 2003 SG122 17/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
366636 2003 SA124 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
366637 2003 SX140 19/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
366638 2003 SK143 20/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
366639 2003 SZ158 02/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
366640 2003 SR202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 520 m MPC · JPL
366641 2003 SS208 18/09/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
366642 2003 SR225 26/09/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
366643 2003 SU250 26/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
366644 2003 SV263 19/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
366645 2003 SQ272 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
366646 2003 SN275 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
366647 2003 SF277 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
366648 2003 SM277 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
366649 2003 SS282 19/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
366650 2003 SZ285 20/09/2003 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
366651 2003 SZ297 18/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
366652 2003 SU318 18/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
366653 2003 SR321 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
366654 2003 SP325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366655 2003 SS329 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
366656 2003 SN332 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
366657 2003 SK334 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
366658 2003 SV335 26/09/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
366659 2003 SC336 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
366660 2003 SB339 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
366661 2003 SH342 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366662 2003 SN345 18/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366663 2003 SS393 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
366664 2003 SP430 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
366665 2003 SS432 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366666 2003 TB3 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
366667 2003 TR26 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366668 2003 US 16/10/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
366669 2003 UM1 16/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
366670 2003 US4 16/10/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
366671 2003 UR15 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
366672 2003 UW16 16/10/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
366673 2003 UT36 16/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
366674 2003 UP39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366675 2003 UY57 17/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
366676 2003 UL83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
366677 2003 UD86 18/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
366678 2003 UM118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
366679 2003 UB134 20/10/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
366680 2003 UQ134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366681 2003 UV149 20/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366682 2003 UA180 21/10/2003 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
366683 2003 UN240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
366684 2003 UB265 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
366685 2003 UT267 28/10/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
366686 2003 US275 29/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
366687 2003 UW276 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366688 2003 UJ291 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366689 Rohrbaugh 2003 UM300 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
366690 2003 UQ340 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
366691 2003 UG354 19/10/2003 Apache Point SDSS 670 m MPC · JPL
366692 2003 UX363 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366693 2003 UO366 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366694 2003 UM398 27/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
366695 2003 UB404 23/10/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
366696 2003 UR408 23/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
366697 2003 WG31 18/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
366698 2003 WC57 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
366699 2003 WR64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366700 2003 WD66 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL