Danh sách tiểu hành tinh/366401–366500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366401 2001 RH140 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366402 2001 SY79 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366403 2001 SB104 20/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
366404 2001 SY145 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
366405 2001 SX146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366406 2001 SL277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
366407 2001 SH298 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
366408 2001 SZ312 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366409 2001 SF339 21/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
366410 2001 SP342 21/09/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
366411 2001 TL1 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366412 2001 TA6 10/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
366413 2001 TS28 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366414 2001 TP93 07/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
366415 2001 TS110 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366416 2001 TV209 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366417 2001 TJ223 14/10/2001 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
366418 2001 TE240 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366419 2001 TZ256 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366420 2001 UZ20 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366421 2001 UQ59 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
366422 2001 UZ126 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366423 2001 UF165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
366424 2001 UJ217 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
366425 2001 VG20 09/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
366426 2001 VT22 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
366427 2001 VH38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366428 2001 VB44 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
366429 2001 VU78 11/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
366430 2001 VH86 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366431 2001 VB99 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
366432 2001 WP2 17/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
366433 2001 WZ25 17/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
366434 2001 WA49 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366435 2001 WH63 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366436 2001 WW90 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
366437 2001 WO99 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366438 2001 XE14 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366439 2001 XV22 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366440 2001 XM96 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
366441 2001 XD124 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
366442 2001 XM146 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
366443 2001 XE198 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
366444 2001 XM213 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
366445 2001 XO216 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
366446 2001 YQ17 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
366447 2001 YU51 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
366448 2001 YF133 21/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366449 2001 YW151 19/12/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
366450 2002 AU11 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
366451 2002 AN18 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366452 2002 AX65 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366453 2002 AU69 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
366454 2002 AQ113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
366455 2002 AZ126 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
366456 2002 AY149 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
366457 2002 AU173 14/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
366458 2002 CO1 03/02/2002 Haleakala NEAT 620 m MPC · JPL
366459 2002 CO11 06/02/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
366460 2002 CB31 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
366461 2002 CU34 06/02/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
366462 2002 CF45 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366463 2002 CH68 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
366464 2002 CT262 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366465 2002 EN10 11/03/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
366466 2002 ET10 09/03/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
366467 2002 EX38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
366468 2002 EA69 13/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366469 2002 EN142 12/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
366470 2002 FD 16/03/2002 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
366471 2002 FG15 16/03/2002 Haleakala NEAT 730 m MPC · JPL
366472 2002 GU67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366473 2002 GL75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366474 2002 GA117 11/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
366475 2002 GJ120 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
366476 2002 GZ185 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366477 2002 GA186 09/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
366478 2002 GQ189 05/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
366479 2002 JU57 09/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366480 2002 JX57 09/05/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366481 2002 JZ93 11/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
366482 2002 JU149 04/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
366483 2002 LB3 17/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
366484 2002 LP64 23/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
366485 2002 NK17 13/07/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
366486 2002 NC39 13/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
366487 2002 NM57 04/07/2002 Palomar M. Meyer 980 m MPC · JPL
366488 2002 NO66 09/07/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
366489 2002 NX70 09/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
366490 2002 NE73 08/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
366491 2002 NU73 14/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
366492 2002 NT74 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
366493 2002 NA78 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
366494 2002 NL79 07/11/2005 Mauna Kea A. Boattini 4,0 km MPC · JPL
366495 2002 OH2 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
366496 2002 OM19 21/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
366497 2002 OD28 22/07/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
366498 2002 OV37 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
366499 2002 PA8 03/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
366500 2002 PO24 06/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL