Danh sách tiểu hành tinh/36401–36500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36401 2000 OK47 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36402 2000 OT47 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36403 2000 OW47 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36404 2000 OZ47 31/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
36405 2000 OB48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36406 2000 OQ48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36407 2000 OZ48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36408 2000 OB49 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36409 2000 OH49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36410 2000 OL49 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36411 2000 OM49 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36412 2000 OP49 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36413 2000 OW49 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36414 2000 OE50 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
36415 2000 OL50 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36416 2000 OO50 31/07/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
36417 2000 OQ52 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36418 2000 OC57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
36419 2000 OF59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
36420 2000 OG60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
36421 2000 OM60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
36422 2000 OS67 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36423 2000 PJ2 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36424 Satokokumasaki 2000 PZ3 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
36425 2000 PM5 05/08/2000 Prescott P. G. Comba 19 km MPC · JPL
36426 Kakuda 2000 PJ7 05/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
36427 2000 PR7 02/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36428 2000 PV8 09/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
36429 2000 PX9 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36430 2000 PN10 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36431 2000 PJ12 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36432 2000 PQ12 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36433 2000 PR17 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36434 2000 PA19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36435 2000 PQ20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36436 2000 PT22 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36437 2000 PW23 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36438 2000 PW24 03/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
36439 2000 PT26 05/08/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
36440 2000 PD27 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36441 2000 PM28 04/08/2000 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
36442 2000 PT28 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36443 2000 PA29 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
36444 Clairblackburn 2000 PA31 01/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
36445 Smalley 2000 QU 23/08/2000 Olathe L. Robinson 3,9 km MPC · JPL
36446 Cinodapistoia 2000 QV 22/08/2000 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 2,1 km MPC · JPL
36447 2000 QB1 23/08/2000 Gnosca S. Sposetti 3,6 km MPC · JPL
36448 2000 QE2 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
36449 2000 QA4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36450 2000 QL4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36451 2000 QQ4 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
36452 2000 QE5 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
36453 2000 QK5 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36454 2000 QN5 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36455 2000 QZ6 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36456 2000 QC8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,2 km MPC · JPL
36457 2000 QF8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,1 km MPC · JPL
36458 2000 QO8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,0 km MPC · JPL
36459 2000 QU8 24/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
36460 2000 QA9 25/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
36461 2000 QC9 25/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 6,6 km MPC · JPL
36462 2000 QV11 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36463 2000 QD14 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36464 2000 QT14 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36465 2000 QR19 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
36466 2000 QR22 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36467 2000 QV22 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36468 2000 QA23 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36469 2000 QT23 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36470 2000 QV24 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36471 2000 QK26 27/08/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 6,6 km MPC · JPL
36472 Ebina 2000 QQ26 27/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
36473 2000 QB27 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
36474 2000 QN28 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36475 2000 QV28 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36476 2000 QY28 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36477 2000 QC29 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
36478 2000 QQ29 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
36479 2000 QX29 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36480 2000 QL30 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36481 2000 QU30 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36482 2000 QR31 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36483 2000 QM32 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
36484 2000 QD37 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36485 2000 QP39 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
36486 2000 QW40 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36487 2000 QJ42 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36488 2000 QW42 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36489 2000 QC45 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
36490 2000 QJ45 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36491 2000 QS46 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36492 2000 QW46 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36493 2000 QL47 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36494 2000 QM47 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36495 2000 QR48 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36496 2000 QK49 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36497 2000 QN49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36498 2000 QW53 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36499 2000 QV55 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36500 2000 QZ55 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL