Danh sách tiểu hành tinh/361001–361100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361001 2005 US475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361002 2005 UB486 23/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
361003 2005 UE512 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361004 2005 US515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
361005 2005 UW515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
361006 2005 UE519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
361007 2005 UG526 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361008 2005 VB45 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361009 2005 VU45 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361010 2005 VS49 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
361011 2005 VQ77 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361012 2005 VG92 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
361013 2005 VQ102 02/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
361014 2005 VT126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
361015 2005 VU126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
361016 2005 VQ133 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
361017 2005 WB11 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361018 2005 WN29 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
361019 2005 WN36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361020 2005 WJ39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
361021 2005 WV42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
361022 2005 WQ51 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361023 2005 WV56 29/11/2005 Junk Bond D. Healy 2,8 km MPC · JPL
361024 2005 WQ68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
361025 2005 WK70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361026 2005 WY87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
361027 2005 WS88 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
361028 2005 WA95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361029 2005 WC95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361030 2005 WP97 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361031 2005 WD101 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
361032 2005 WL102 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
361033 2005 WR110 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361034 2005 WS115 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361035 2005 WX121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
361036 2005 WG140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
361037 2005 WY160 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
361038 2005 WG208 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
361039 2005 XQ13 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
361040 2005 XU28 02/12/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
361041 2005 XM45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361042 2005 XK48 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
361043 2005 XO72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361044 2005 XG76 25/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
361045 2005 XQ78 09/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
361046 2005 XN82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361047 2005 YX4 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361048 2005 YZ12 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
361049 2005 YN18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
361050 2005 YC20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
361051 2005 YF20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
361052 2005 YC43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
361053 2005 YH43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361054 2005 YZ47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
361055 2005 YK57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361056 2005 YT63 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
361057 2005 YB85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
361058 2005 YT113 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
361059 2005 YQ119 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361060 2005 YN120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
361061 2005 YQ139 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
361062 2005 YR152 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361063 2005 YH167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
361064 2005 YH192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
361065 2005 YQ211 28/12/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
361066 2005 YO215 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
361067 2005 YX217 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361068 2005 YG232 28/12/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
361069 2005 YD265 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361070 2005 YN279 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
361071 2006 AO4 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 3,0 km MPC · JPL
361072 2006 AX46 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361073 2006 AQ47 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
361074 2006 AX73 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
361075 2006 BQ12 21/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
361076 2006 BH24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
361077 2006 BO31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361078 2006 BX45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361079 2006 BQ78 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
361080 2006 BA88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
361081 2006 BY88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
361082 2006 BU96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
361083 2006 BU107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
361084 2006 BE118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
361085 2006 BW133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
361086 2006 BL185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
361087 2006 BF189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
361088 2006 BP196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361089 2006 BN246 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
361090 2006 BB248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
361091 2006 BE256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
361092 2006 BN274 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
361093 2006 BN279 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
361094 2006 CJ60 02/02/2006 Jarnac Jarnac Obs. 520 m MPC · JPL
361095 2006 DD 05/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
361096 2006 DW14 18/02/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 4,8 km MPC · JPL
361097 2006 DJ24 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
361098 2006 DL24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
361099 2006 DU26 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
361100 2006 DV36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL