Danh sách tiểu hành tinh/359901–360000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359901 2011 WB69 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
359902 2011 WK71 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
359903 2011 WE73 14/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
359904 2011 WP81 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359905 2011 WX82 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359906 2011 WY88 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359907 2011 WS90 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359908 2011 WW90 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359909 2011 WF101 09/02/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
359910 2011 WD102 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
359911 2011 WY102 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
359912 2011 WS108 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359913 2011 WA110 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
359914 2011 WJ114 20/12/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
359915 2011 WC116 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359916 2011 WB117 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
359917 2011 WS124 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
359918 2011 WX125 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359919 2011 WT129 21/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
359920 2011 WS131 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359921 2011 WY134 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
359922 2011 WN137 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
359923 2011 WR137 03/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
359924 2011 WY137 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
359925 2011 WD145 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359926 2011 WA146 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
359927 2011 WJ147 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359928 2011 WB151 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
359929 2011 WH151 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359930 2011 WN152 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
359931 2011 WR152 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
359932 2011 XX3 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359933 2011 YF2 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
359934 2011 YX16 25/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
359935 2011 YX17 31/01/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
359936 2011 YW20 29/06/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
359937 2011 YQ24 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
359938 2011 YN34 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359939 2011 YF38 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
359940 2011 YR44 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
359941 2011 YQ52 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
359942 2011 YQ61 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
359943 2011 YG75 13/10/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 9,0 km MPC · JPL
359944 2012 AS1 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
359945 2012 AR8 12/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 7,7 km MPC · JPL
359946 2012 AX15 11/04/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
359947 2012 AN19 29/07/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
359948 2012 AG24 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
359949 2012 BM 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359950 2012 BF2 06/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
359951 2012 BD12 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
359952 2012 BL29 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359953 2012 BS31 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359954 2012 BT31 01/04/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
359955 2012 BZ31 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
359956 2012 BB41 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359957 2012 BY50 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
359958 2012 BV51 24/07/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
359959 2012 BW59 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
359960 2012 BQ61 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
359961 2012 BN71 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
359962 2012 BB76 26/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359963 2012 BX76 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359964 2012 BV88 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
359965 2012 BA97 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
359966 2012 BP129 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359967 2012 BD151 13/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
359968 2012 BT151 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
359969 2012 CM17 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
359970 2012 DV97 31/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
359971 2012 DJ98 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
359972 2012 FF77 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359973 2012 GO14 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
359974 2012 HS2 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
359975 2012 HQ13 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
359976 2012 TZ166 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
359977 2012 TR169 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359978 2012 TB241 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
359979 2012 TJ318 24/09/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
359980 2012 UZ32 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359981 2012 UK86 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359982 2012 UQ109 17/01/2007 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
359983 2012 UM169 15/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
359984 2012 VE16 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359985 2012 VU30 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
359986 2012 VQ33 21/02/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
359987 2012 VR33 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359988 2012 VH39 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
359989 2012 VA46 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
359990 2012 VX56 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
359991 2012 VW68 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359992 2012 VW84 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
359993 2012 VH93 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
359994 2012 VG98 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
359995 2012 VA102 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359996 2012 VG104 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
359997 2012 VJ107 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359998 2012 XV7 10/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
359999 2012 XX10 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360000 2012 XX21 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also