Danh sách tiểu hành tinh/358901–359000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358901 2008 GZ62 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358902 2008 GR80 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
358903 2008 GG88 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
358904 2008 GJ89 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358905 2008 GW93 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358906 2008 GQ94 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358907 2008 GH96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358908 2008 GG100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358909 2008 GT100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358910 2008 GD103 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
358911 2008 GZ114 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358912 2008 GR122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358913 2008 GB128 13/04/2008 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 3,2 km MPC · JPL
358914 2008 GT128 15/04/2008 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
358915 2008 GT129 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
358916 2008 GX130 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358917 2008 GH131 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358918 2008 GQ139 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
358919 2008 HK1 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358920 2008 HD8 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
358921 2008 HU9 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358922 2008 HT10 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358923 2008 HA12 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
358924 2008 HR15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358925 2008 HJ16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358926 2008 HV17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358927 2008 HR25 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
358928 2008 HV33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
358929 2008 HX34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
358930 2008 HW36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358931 2008 HM43 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
358932 2008 HL46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358933 2008 HD50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358934 2008 HJ53 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358935 2008 HO53 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358936 2008 HB56 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358937 2008 HT60 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
358938 2008 HL61 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358939 2008 HS62 26/04/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
358940 2008 JS3 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
358941 2008 JH6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358942 2008 JM6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358943 2008 JS9 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358944 2008 JR22 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358945 2008 JN25 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
358946 2008 JY26 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358947 2008 JS27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358948 2008 JA29 11/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
358949 2008 JD29 11/05/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
358950 2008 JD31 05/05/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
358951 2008 KJ3 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358952 2008 KR7 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
358953 2008 KE8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358954 2008 KE9 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358955 2008 KS26 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358956 2008 KJ28 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358957 2008 KL36 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358958 2008 KP36 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
358959 2008 KF42 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
358960 2008 LS1 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358961 2008 LQ14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
358962 2008 LA16 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
358963 2008 NA1 02/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
358964 2008 QD14 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
358965 2008 RU9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
358966 2008 RY16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
358967 2008 RE26 08/09/2008 Dauban F. Kugel 610 m MPC · JPL
358968 2008 RM94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
358969 2008 RA98 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
358970 2008 RD101 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
358971 2008 RQ112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
358972 2008 RY126 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
358973 2008 RS146 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
358974 2008 SN7 23/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 710 m MPC · JPL
358975 2008 SY16 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
358976 2008 SZ38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
358977 2008 SA77 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
358978 2008 SO83 27/09/2008 Altschwendt W. Ries 750 m MPC · JPL
358979 2008 SK88 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
358980 2008 SX109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358981 2008 SK113 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
358982 2008 SO118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
358983 2008 SZ124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
358984 2008 SK127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
358985 2008 SB140 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358986 2008 SM155 23/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
358987 2008 SW165 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
358988 2008 SC216 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
358989 2008 SG229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,6 km MPC · JPL
358990 2008 SF255 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
358991 2008 SS255 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
358992 2008 SG275 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
358993 2008 SQ275 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
358994 2008 SN279 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
358995 2008 SW287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
358996 2008 SN289 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
358997 2008 TQ3 03/10/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
358998 2008 TH89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
358999 2008 TC94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
359000 2008 TP108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also