Danh sách tiểu hành tinh/360601–360700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360601 2003 YU168 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360602 2003 YL171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360603 2004 BO8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360604 2004 BY52 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360605 2004 BM71 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360606 2004 BO71 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
360607 2004 BF82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
360608 2004 BF83 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
360609 2004 BY85 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
360610 2004 BH113 28/01/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
360611 2004 BU118 30/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
360612 2004 BY126 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360613 2004 CF6 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360614 2004 CS54 11/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
360615 2004 CJ58 28/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
360616 2004 CP79 11/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
360617 2004 CM81 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360618 2004 CT104 13/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
360619 2004 DX6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360620 2004 DU32 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
360621 2004 DC39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
360622 2004 DW55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360623 2004 DS57 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
360624 2004 EU32 15/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
360625 2004 ES34 12/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
360626 2004 EV46 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360627 2004 EP49 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360628 2004 ET53 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
360629 2004 EM81 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
360630 2004 EG95 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
360631 2004 FT44 11/06/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
360632 2004 FL53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360633 2004 FD58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360634 2004 FK96 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
360635 2004 FB101 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
360636 2004 FA130 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360637 2004 FF138 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360638 2004 FJ146 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360639 2004 GC55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360640 2004 HU4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360641 2004 HU7 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
360642 2004 HM50 23/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
360643 2004 HY53 16/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
360644 2004 JL45 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
360645 2004 KF14 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
360646 2004 LF16 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
360647 2004 LJ18 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
360648 2004 NE4 12/07/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
360649 2004 OA6 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
360650 2004 PW7 06/08/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
360651 2004 QY6 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 820 m MPC · JPL
360652 2004 QD18 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
360653 2004 RV8 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 770 m MPC · JPL
360654 2004 RK10 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
360655 2004 RO22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360656 2004 RG24 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
360657 2004 RL28 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
360658 2004 RS54 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360659 2004 RR63 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
360660 2004 RM73 08/09/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
360661 2004 RD76 08/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
360662 2004 RB104 08/09/2004 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
360663 2004 RR117 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360664 2004 RB136 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360665 2004 RY148 09/09/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
360666 2004 RE155 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
360667 2004 RD163 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
360668 2004 RT167 07/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
360669 2004 RT172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360670 2004 RU175 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
360671 2004 RV177 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
360672 2004 RF186 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360673 2004 RD212 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
360674 2004 RJ216 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
360675 2004 RL225 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
360676 2004 RN225 09/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360677 2004 RV238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360678 2004 RN243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
360679 2004 RJ255 06/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
360680 2004 RJ268 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360681 2004 RE272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360682 2004 RT274 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
360683 2004 RA299 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360684 2004 RU311 14/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
360685 2004 RS317 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360686 2004 RE334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
360687 2004 RP340 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
360688 2004 RU356 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360689 2004 SB19 18/09/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
360690 2004 SV20 17/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
360691 2004 SA32 17/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
360692 2004 SQ37 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360693 2004 SF47 18/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
360694 2004 SA49 21/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
360695 2004 SH49 21/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
360696 2004 SE58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
360697 2004 TP9 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360698 2004 TP12 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
360699 2004 TM20 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
360700 2004 TX20 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL