Danh sách tiểu hành tinh/359501–359600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359501 2010 PE78 02/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
359502 2010 PV78 05/08/2010 Great Shefford P. Birtwhistle 3,9 km MPC · JPL
359503 2010 PQ80 22/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
359504 2010 QM 16/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
359505 2010 QD5 14/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
359506 2010 RV7 04/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359507 2010 RP10 20/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
359508 2010 RJ12 01/09/2010 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
359509 2010 RA14 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359510 2010 RX43 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
359511 2010 RV46 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359512 2010 RF48 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359513 2010 RG49 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359514 2010 RD51 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
359515 2010 RN51 10/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
359516 2010 RM54 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359517 2010 RK59 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359518 2010 RV59 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359519 2010 RK62 29/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
359520 2010 RX63 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
359521 2010 RV65 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
359522 2010 RR75 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359523 2010 RT78 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
359524 2010 RW83 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359525 2010 RF88 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359526 2010 RG90 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359527 2010 RL93 29/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
359528 2010 RZ101 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359529 2010 RT102 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359530 2010 RD107 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
359531 2010 RV107 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
359532 2010 RC108 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359533 2010 RQ112 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359534 2010 RS113 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
359535 2010 RC116 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359536 2010 RK125 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359537 2010 RX131 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359538 2010 RF137 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359539 2010 RB143 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359540 2010 RX144 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
359541 2010 RU158 14/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
359542 2010 RM162 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359543 2010 RD165 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359544 2010 RG179 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
359545 2010 RS179 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359546 2010 ST4 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359547 2010 SG5 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
359548 2010 SU17 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359549 2010 SO22 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359550 2010 SG23 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
359551 2010 SJ23 29/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
359552 2010 SF28 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
359553 2010 SP31 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
359554 2010 ST37 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
359555 2010 SU37 16/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
359556 2010 SW38 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
359557 2010 SW40 05/09/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
359558 2010 SC42 20/07/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359559 2010 TG5 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
359560 2010 TD33 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359561 2010 TF33 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359562 2010 TU86 15/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
359563 2010 TN91 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359564 2010 TW100 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
359565 2010 TY104 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
359566 2010 TC106 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
359567 2010 TT116 18/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
359568 2010 TX119 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
359569 2010 TD121 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359570 2010 TU126 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
359571 2010 TP128 09/10/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
359572 2010 TZ152 26/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
359573 2010 TJ153 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
359574 2010 TT160 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359575 2010 TF162 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359576 2010 TR163 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359577 2010 TY174 28/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
359578 2010 TR184 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
359579 2010 TM187 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359580 2010 TE188 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
359581 2010 UA16 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
359582 2010 UX20 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
359583 2010 UQ41 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359584 2010 UA46 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
359585 2010 UA47 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359586 2010 UA53 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
359587 2010 UN62 31/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
359588 2010 UE85 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359589 2010 UB95 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
359590 2010 UA98 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359591 2010 UT107 05/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
359592 2010 VA1 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
359593 2010 VD59 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
359594 2010 VF86 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
359595 2010 VJ104 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
359596 2010 VW116 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
359597 2010 VN131 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359598 2010 VT152 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
359599 2010 VG164 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359600 2010 VU194 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL