Danh sách tiểu hành tinh/359401–359500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359401 2010 JB40 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
359402 2010 JN43 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359403 2010 JS78 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
359404 2010 JH79 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
359405 2010 JK79 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
359406 2010 JV84 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359407 2010 JW99 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
359408 2010 JG115 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
359409 2010 JO118 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359410 2010 JS121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
359411 2010 KD46 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
359412 2010 KX56 20/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
359413 2010 KR77 25/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
359414 2010 KQ96 28/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
359415 2010 KU114 30/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
359416 2010 KZ121 31/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
359417 2010 LQ1 04/06/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
359418 2010 LT4 01/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
359419 2010 LL8 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
359420 2010 LF10 27/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
359421 2010 LF16 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
359422 2010 LQ16 17/03/2004 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
359423 2010 LY39 07/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
359424 2010 LU43 07/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
359425 2010 LO54 09/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
359426 Lacks 2010 LA71 10/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
359427 2010 LD82 11/06/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
359428 2010 LJ86 11/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
359429 2010 LA88 12/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
359430 2010 LJ115 13/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
359431 2010 LB118 14/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
359432 2010 MY7 16/06/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
359433 2010 MO33 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
359434 2010 MJ43 22/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
359435 2010 MK48 16/02/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
359436 2010 MT56 24/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
359437 2010 MN63 24/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
359438 2010 MA66 25/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
359439 2010 MC69 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
359440 2010 MX75 26/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
359441 2010 MS77 26/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
359442 2010 MG86 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359443 2010 MK88 24/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
359444 2010 MS88 24/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
359445 2010 MH96 28/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
359446 2010 MZ97 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359447 2010 MZ101 29/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
359448 2010 MT106 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359449 2010 NV11 02/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
359450 2010 NQ12 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
359451 2010 NZ14 05/07/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
359452 2010 NR24 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
359453 2010 NK29 08/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
359454 2010 NH30 07/07/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
359455 2010 NW37 08/07/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
359456 2010 NG42 29/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
359457 2010 NE45 01/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
359458 2010 NE49 09/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
359459 2010 NJ49 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
359460 2010 NJ51 10/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
359461 2010 NS53 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
359462 2010 NA55 10/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
359463 2010 NG56 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
359464 2010 NG61 11/07/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
359465 2010 NX61 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
359466 2010 NB62 11/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
359467 2010 NF64 11/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
359468 2010 NH70 08/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
359469 2010 NH75 15/07/2010 WISE WISE 6,4 km MPC · JPL
359470 2010 NE80 15/07/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
359471 2010 ND99 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
359472 2010 NZ114 14/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
359473 2010 NZ117 14/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
359474 2010 OQ4 12/08/2004 Cerro Tololo L. H. Wasserman 4,5 km MPC · JPL
359475 2010 OO10 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
359476 2010 OT13 17/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
359477 2010 OK15 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
359478 2010 OE17 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
359479 2010 OH20 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
359480 2010 OY26 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
359481 2010 OT29 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359482 2010 OC31 20/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
359483 2010 OX33 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
359484 2010 OR34 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
359485 2010 OO37 21/06/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
359486 2010 OB39 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
359487 2010 OM43 25/11/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
359488 2010 OL53 08/08/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
359489 2010 ON59 16/02/2007 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
359490 2010 OK72 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
359491 2010 OL81 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359492 2010 OR82 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
359493 2010 OD96 25/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
359494 2010 OP99 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
359495 2010 OY107 18/08/2004 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
359496 2010 OA118 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
359497 2010 OJ127 30/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
359498 2010 PK61 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359499 2010 PJ66 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359500 2010 PA74 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL