Danh sách tiểu hành tinh/360401–360500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360401 2002 FM5 16/03/2002 Eskridge G. Hug 1,8 km MPC · JPL
360402 2002 FK21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
360403 2002 FF40 23/03/2002 Palomar M. White, M. Collins 980 m MPC · JPL
360404 2002 GF6 13/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
360405 2002 GP27 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 570 m MPC · JPL
360406 2002 GS33 01/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
360407 2002 GS42 04/04/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
360408 2002 GR58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360409 2002 GJ77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
360410 2002 GY80 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
360411 2002 GV81 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
360412 2002 GU84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
360413 2002 GE85 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360414 2002 GR103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360415 2002 GG106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
360416 2002 GA115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360417 2002 GN115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
360418 2002 GR125 12/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
360419 2002 GX128 04/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
360420 2002 GE147 13/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
360421 2002 GO158 13/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
360422 2002 GF174 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
360423 2002 GO179 10/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
360424 2002 GS179 11/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
360425 2002 GF181 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360426 2002 GD182 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
360427 2002 GV185 09/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
360428 2002 HU12 22/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360429 2002 HC14 30/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360430 2002 HK18 22/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
360431 2002 JX6 01/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
360432 2002 JJ9 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360433 2002 JR9 07/05/2002 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
360434 2002 JH45 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360435 2002 JG56 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360436 2002 JE70 07/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360437 2002 JU72 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
360438 2002 JJ88 11/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360439 2002 JP121 05/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
360440 2002 JY130 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
360441 2002 JU145 14/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
360442 2002 KR8 30/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
360443 2002 LR29 09/06/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
360444 2002 LX63 26/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
360445 2002 MR6 12/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
360446 2002 NM12 04/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
360447 2002 NK65 14/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
360448 2002 ND68 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
360449 2002 OR24 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
360450 2002 PP62 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
360451 2002 PL185 08/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
360452 2002 QC15 04/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
360453 2002 QC49 29/08/2002 Palomar R. Matson 860 m MPC · JPL
360454 2002 QM55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
360455 2002 QQ63 30/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
360456 2002 QV79 16/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
360457 2002 QU145 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360458 2002 QQ152 19/07/2010 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
360459 2002 QH153 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
360460 2002 QT153 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
360461 2002 RL 02/09/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,4 km MPC · JPL
360462 2002 RT139 10/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
360463 2002 RO199 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360464 2002 RH239 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,8 km MPC · JPL
360465 2002 RS243 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
360466 2002 RW244 15/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
360467 2002 RT265 11/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
360468 2002 ST28 28/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
360469 2002 SP40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
360470 2002 TL22 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360471 2002 TO35 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360472 2002 TG38 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
360473 2002 TU82 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
360474 2002 TA100 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
360475 2002 TM222 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
360476 2002 TB225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
360477 2002 TG245 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
360478 2002 TV253 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360479 2002 TJ271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360480 2002 TE296 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360481 2002 TS369 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
360482 2002 UK8 10/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
360483 2002 UE36 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
360484 2002 UR50 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
360485 2002 UE65 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
360486 2002 UB73 16/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
360487 2002 VK1 02/11/2002 La Palma La Palma Obs. 1,5 km MPC · JPL
360488 2002 VM53 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
360489 2002 VB74 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
360490 2002 VY75 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
360491 2002 VB92 13/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
360492 2002 VF102 11/11/2002 Kvistaberg UDAS 2,7 km MPC · JPL
360493 2002 VO107 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
360494 2002 VX118 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
360495 2002 VQ142 05/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
360496 2002 XO6 01/12/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
360497 2002 XQ10 03/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
360498 2002 XO19 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
360499 2002 XK53 10/12/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
360500 2003 AK5 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL