Danh sách tiểu hành tinh/356701–356800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356701 2011 UM140 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356702 2011 UH141 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
356703 2011 UV141 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
356704 2011 UF142 22/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356705 2011 UH143 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356706 2011 UZ143 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
356707 2011 UG149 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356708 2011 UQ149 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356709 2011 UC151 22/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
356710 2011 UK153 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
356711 2011 UH159 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
356712 2011 UC160 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
356713 2011 UK160 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356714 2011 UZ162 04/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
356715 2011 UY163 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356716 2011 UG164 01/04/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
356717 2011 UO173 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356718 2011 UN174 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356719 2011 UT175 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356720 2011 UX175 12/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
356721 2011 UK176 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356722 2011 US176 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356723 2011 UB178 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356724 2011 UT179 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356725 2011 UB181 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356726 2011 UO181 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356727 2011 UW183 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356728 2011 UP185 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
356729 2011 UM187 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
356730 2011 US190 26/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
356731 2011 UT190 19/01/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
356732 2011 UJ191 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
356733 2011 UQ193 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356734 2011 UM194 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
356735 2011 UP195 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356736 2011 UH197 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356737 2011 UL199 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356738 2011 UE201 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
356739 2011 UH202 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356740 2011 UE203 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
356741 2011 UZ204 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
356742 2011 UC207 28/08/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
356743 2011 UL207 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356744 2011 UG209 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356745 2011 UZ212 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356746 2011 UT216 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356747 2011 UZ216 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356748 2011 UA224 11/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
356749 2011 UU235 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356750 2011 UY237 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356751 2011 UD239 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356752 2011 UB240 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356753 2011 UX243 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
356754 2011 UY243 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356755 2011 UR248 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356756 2011 UP249 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356757 2011 UY249 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356758 2011 UP250 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
356759 2011 UZ250 11/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
356760 2011 UU254 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356761 2011 UV254 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
356762 2011 UJ256 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
356763 2011 UJ258 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356764 2011 UP261 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
356765 2011 UU262 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356766 2011 UT269 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356767 2011 UF270 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356768 2011 UZ274 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356769 2011 UR275 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
356770 2011 UE278 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356771 2011 UM278 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356772 2011 UV279 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356773 2011 UR280 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356774 2011 UT280 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356775 2011 UL281 19/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
356776 2011 UF282 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356777 2011 UD283 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
356778 2011 UA291 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356779 2011 UU295 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356780 2011 UQ296 23/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
356781 2011 UQ301 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356782 2011 UJ302 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
356783 2011 UT303 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356784 2011 UU303 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356785 2011 UO304 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356786 2011 UU306 09/11/2007 XuYi PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
356787 2011 UF309 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
356788 2011 UC312 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
356789 2011 UL313 16/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,4 km MPC · JPL
356790 2011 UT313 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356791 2011 UK314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356792 2011 UA315 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
356793 2011 UM319 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
356794 2011 UP319 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
356795 2011 UX322 28/08/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
356796 2011 UY322 25/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
356797 2011 UA325 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356798 2011 UL330 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
356799 2011 UV330 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
356800 2011 UZ330 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL