Danh sách tiểu hành tinh/356601–356700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356601 2011 TG10 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
356602 2011 TC12 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356603 2011 TF12 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356604 2011 TR12 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
356605 2011 TU12 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
356606 2011 TV12 06/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
356607 2011 TM16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
356608 2011 UQ 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356609 2011 UY1 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
356610 2011 UV2 10/04/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
356611 2011 UR3 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
356612 2011 UC6 09/04/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
356613 2011 UM8 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356614 2011 US12 20/03/1999 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
356615 2011 UC13 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356616 2011 UN13 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
356617 2011 UX13 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
356618 2011 UT14 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356619 2011 UT15 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
356620 2011 UH17 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356621 2011 UP17 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356622 2011 UQ17 11/02/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
356623 2011 US17 06/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
356624 2011 UV19 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356625 2011 UF22 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
356626 2011 UH23 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356627 2011 UF26 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356628 2011 UP26 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356629 2011 UZ28 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
356630 2011 US32 23/09/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,9 km MPC · JPL
356631 2011 UH34 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356632 2011 UB36 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356633 2011 UV37 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356634 2011 UC38 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
356635 2011 UO38 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356636 2011 UM39 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356637 2011 UO39 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356638 2011 UJ42 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
356639 2011 UB45 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
356640 2011 UC45 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356641 2011 UE45 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356642 2011 UL48 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356643 2011 UN48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356644 2011 UZ48 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
356645 2011 UF49 30/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
356646 2011 UK53 07/06/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
356647 2011 UN53 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356648 2011 UR56 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356649 2011 UG61 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356650 2011 UH61 15/07/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
356651 2011 UK61 02/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
356652 2011 UX61 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
356653 2011 UF62 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356654 2011 US65 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
356655 2011 UT65 26/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356656 2011 UG67 14/09/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
356657 2011 US67 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
356658 2011 UT71 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
356659 2011 UO72 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
356660 2011 UR73 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356661 2011 UY74 20/10/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
356662 2011 UW75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
356663 2011 US76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356664 2011 UA77 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356665 2011 UJ77 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356666 2011 UN77 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356667 2011 UY77 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356668 2011 UO80 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356669 2011 UB82 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356670 2011 UM82 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356671 2011 US84 19/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
356672 2011 UL86 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356673 2011 UP87 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356674 2011 UQ87 03/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
356675 2011 UZ89 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356676 2011 UA91 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356677 2011 UR93 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
356678 2011 UB94 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356679 2011 UW97 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356680 2011 UD99 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356681 2011 UN101 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356682 2011 UL103 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
356683 2011 UL104 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356684 2011 US107 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356685 2011 UT111 23/10/2011 Desert Moon B. L. Stevens 3,7 km MPC · JPL
356686 2011 UF113 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356687 2011 UK117 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
356688 2011 UB121 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
356689 2011 UF123 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356690 2011 UG123 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356691 2011 UR124 03/10/2011 XuYi PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
356692 2011 UF125 21/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356693 2011 UA128 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356694 2011 UL134 18/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
356695 2011 UM136 12/02/2000 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
356696 2011 UL137 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
356697 2011 UW137 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356698 2011 UM138 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356699 2011 US138 29/08/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
356700 2011 UD140 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL