Danh sách tiểu hành tinh/346501–346600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346501 2008 UL94 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
346502 2008 UH95 28/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 1,3 km MPC · JPL
346503 2008 UO102 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
346504 2008 UT105 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
346505 2008 UC125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346506 2008 UR126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346507 2008 UZ127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346508 2008 UA131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346509 2008 UZ131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346510 2008 UJ132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346511 2008 UK136 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346512 2008 UM142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346513 2008 UL143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346514 2008 UD149 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346515 2008 UM157 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346516 2008 UR158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346517 2008 UQ160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346518 2008 US162 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346519 2008 UT166 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346520 2008 UC169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346521 2008 UP181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346522 2008 UA185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
346523 2008 UM185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346524 2008 UB186 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
346525 2008 UR186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346526 2008 UA187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
346527 2008 UV196 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
346528 2008 UM201 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
346529 2008 UX204 25/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
346530 2008 UT223 25/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
346531 2008 UM225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346532 2008 UH228 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346533 2008 UY239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346534 2008 UE245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346535 2008 UW247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346536 2008 UO260 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
346537 2008 UD271 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
346538 2008 UJ273 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
346539 2008 UR277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346540 2008 UK282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346541 2008 UW284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
346542 2008 UP288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346543 2008 UX289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346544 2008 UE300 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346545 2008 UL302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346546 2008 UM303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346547 2008 UB304 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346548 2008 UQ304 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346549 2008 UV314 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
346550 2008 UQ324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
346551 2008 UJ325 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346552 2008 UA327 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
346553 2008 UL328 24/10/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
346554 2008 UK338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346555 2008 UV340 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346556 2008 UW340 24/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
346557 2008 UM346 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346558 2008 UZ353 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346559 2008 UM354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346560 2008 UP355 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346561 2008 UH357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346562 2008 UX365 24/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
346563 2008 UO368 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
346564 2008 UY368 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
346565 2008 VF1 01/11/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
346566 2008 VF9 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346567 2008 VH15 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346568 2008 VZ17 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346569 2008 VF19 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346570 2008 VB23 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
346571 2008 VX25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346572 2008 VT34 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346573 2008 VG47 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346574 2008 VR47 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346575 2008 VD48 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346576 2008 VJ51 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346577 2008 VJ57 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346578 2008 VK59 07/11/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
346579 2008 VJ60 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
346580 2008 VA65 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346581 2008 VQ65 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346582 2008 VO68 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
346583 2008 VP68 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
346584 2008 VB74 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
346585 2008 VH76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346586 2008 VU76 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346587 2008 VG78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
346588 2008 VM78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
346589 2008 VC79 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
346590 2008 VM79 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
346591 2008 VW79 06/11/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
346592 2008 VE80 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
346593 2008 WJ1 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346594 2008 WD8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346595 2008 WH8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346596 2008 WC9 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346597 2008 WU15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346598 2008 WZ21 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
346599 2008 WW24 18/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
346600 2008 WX24 18/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL