Danh sách tiểu hành tinh/344601–344700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344601 2003 EJ14 07/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344602 2003 EK14 07/03/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
344603 2003 ER16 09/03/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
344604 2003 EA19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
344605 2003 EU20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
344606 2003 EM30 06/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344607 2003 EE32 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
344608 2003 EB34 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
344609 2003 EM50 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
344610 2003 EH53 08/03/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
344611 2003 EC57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
344612 2003 EK60 11/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
344613 2003 FB1 23/03/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
344614 2003 FK4 24/03/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
344615 2003 FY7 30/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344616 2003 FA8 30/03/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344617 2003 FE10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
344618 2003 FA27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
344619 2003 FP30 25/03/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
344620 2003 FS39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344621 2003 FA45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
344622 2003 FG58 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
344623 2003 GW19 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
344624 2003 HC6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
344625 2003 HV34 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
344626 2003 HX35 27/04/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344627 2003 JL2 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
344628 2003 JM5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
344629 2003 JL18 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
344630 2003 KD10 27/05/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
344631 2003 LY2 04/06/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344632 2003 OW6 23/07/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
344633 2003 OL14 22/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
344634 2003 OW31 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
344635 2003 OU32 22/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
344636 2003 PG7 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
344637 2003 QE4 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
344638 2003 QK9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
344639 2003 QK11 21/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
344640 2003 QO25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
344641 Szeleczky 2003 QV29 23/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,6 km MPC · JPL
344642 2003 QP31 21/08/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
344643 2003 QP34 24/07/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
344644 2003 QC54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344645 2003 QA65 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
344646 2003 QN67 23/08/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
344647 2003 QT69 26/08/2003 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
344648 2003 QJ76 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344649 2003 QW101 29/08/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
344650 2003 RM6 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
344651 2003 RB18 04/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344652 2003 RA22 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
344653 2003 RN26 03/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
344654 2003 SK7 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
344655 2003 SE25 17/09/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
344656 2003 SP37 16/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
344657 2003 SE47 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
344658 2003 SH54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
344659 2003 SP65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
344660 2003 SV66 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
344661 2003 SB72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344662 2003 SF73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344663 2003 SY87 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
344664 2003 SJ104 20/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
344665 2003 SH106 15/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
344666 2003 SK113 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
344667 2003 SA142 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
344668 2003 SX148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
344669 2003 SN149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344670 2003 SA152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
344671 2003 SQ152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
344672 2003 ST160 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
344673 2003 SG168 23/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
344674 2003 SB176 18/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
344675 2003 SH186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
344676 2003 SF189 22/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
344677 2003 SY196 25/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
344678 2003 SC205 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344679 2003 SV205 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
344680 2003 SO235 24/09/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
344681 2003 SM236 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344682 2003 SX241 18/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
344683 2003 SP263 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344684 2003 SY270 25/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
344685 2003 SH272 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344686 2003 SW278 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
344687 2003 SS289 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
344688 2003 SA298 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
344689 2003 SU311 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344690 2003 SK312 27/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
344691 2003 SL312 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344692 2003 SL335 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
344693 2003 SS337 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344694 2003 SX337 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344695 2003 SY382 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
344696 2003 SK392 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
344697 2003 SA395 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
344698 2003 SM402 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
344699 2003 SH406 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
344700 2003 SV423 25/09/2003 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,4 km MPC · JPL