Danh sách tiểu hành tinh/339101–339200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339101 2004 RN173 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
339102 2004 RH175 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339103 2004 RB180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339104 2004 RF197 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339105 2004 RA204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
339106 2004 RY206 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
339107 2004 RC207 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
339108 2004 RK212 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
339109 2004 RT216 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
339110 2004 RV218 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
339111 2004 RC221 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
339112 2004 RQ221 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339113 2004 RZ223 08/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
339114 2004 RK230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339115 2004 RW232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
339116 2004 RN233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339117 2004 RZ246 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
339118 2004 RR247 12/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
339119 2004 RC249 12/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
339120 2004 RE249 12/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
339121 2004 RB252 15/09/2004 Mauna Kea J. Pittichová, J. Bedient 900 m MPC · JPL
339122 2004 RD255 06/09/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
339123 2004 RC266 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339124 2004 RB292 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
339125 2004 RB304 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339126 2004 RD319 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
339127 2004 RF321 13/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
339128 2004 RM325 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
339129 2004 RG329 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
339130 2004 RA336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
339131 2004 RP337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339132 2004 RC356 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339133 2004 SO2 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
339134 2004 SW11 16/09/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
339135 2004 SP16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
339136 2004 SG45 18/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
339137 2004 SC48 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
339138 2004 SU58 21/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339139 2004 SW58 21/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
339140 2004 SN59 23/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
339141 2004 TJ 03/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
339142 2004 TW3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339143 2004 TD5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339144 2004 TX5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339145 2004 TA6 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339146 2004 TG7 05/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
339147 2004 TY8 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
339148 2004 TT9 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
339149 2004 TU10 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
339150 2004 TQ11 12/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
339151 2004 TJ13 08/10/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
339152 2004 TQ23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339153 2004 TT28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
339154 2004 TB37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339155 2004 TT44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339156 2004 TD46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
339157 2004 TG52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339158 2004 TO53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339159 2004 TT54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339160 2004 TS56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339161 2004 TS61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
339162 2004 TJ63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339163 2004 TK66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
339164 2004 TO66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
339165 2004 TO67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
339166 2004 TO68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
339167 2004 TE69 29/07/2004 Siding Spring SSS 8,4 km MPC · JPL
339168 2004 TW77 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 560 m MPC · JPL
339169 2004 TG87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339170 2004 TQ89 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339171 2004 TV92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
339172 2004 TQ93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339173 2004 TT95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339174 2004 TQ105 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339175 2004 TC110 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
339176 2004 TW114 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339177 2004 TE129 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
339178 2004 TQ134 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
339179 2004 TY137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
339180 2004 TD143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339181 2004 TV145 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339182 2004 TM147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339183 2004 TG150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
339184 2004 TE156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
339185 2004 TN159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
339186 2004 TP162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
339187 2004 TV162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339188 2004 TM166 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339189 2004 TC170 07/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
339190 2004 TG171 08/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
339191 2004 TB184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
339192 2004 TD185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339193 2004 TH201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339194 2004 TK202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339195 2004 TK205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339196 2004 TR209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339197 2004 TX211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339198 2004 TA217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339199 2004 TQ222 07/10/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
339200 2004 TE224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL