Danh sách tiểu hành tinh/340001–340100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340001 2005 UH299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
340002 2005 UL300 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340003 2005 UJ305 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
340004 2005 UM308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340005 2005 UJ311 29/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
340006 2005 UL311 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340007 2005 UH312 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340008 2005 UX312 29/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
340009 2005 UL314 28/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
340010 2005 UN318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
340011 2005 UW332 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
340012 2005 UK336 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
340013 2005 UR341 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340014 2005 UF344 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340015 2005 UN344 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
340016 2005 UB351 29/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
340017 2005 US353 29/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
340018 2005 UO355 29/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
340019 2005 UF369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340020 2005 UE370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
340021 2005 UF371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340022 2005 UE374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340023 2005 UP376 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340024 2005 UO387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340025 2005 UP393 28/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
340026 2005 UT403 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
340027 2005 UN412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340028 2005 UV412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
340029 2005 UU427 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340030 2005 UG434 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
340031 2005 UW437 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
340032 2005 UZ440 29/10/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
340033 2005 UG444 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
340034 2005 UQ454 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
340035 2005 UN459 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
340036 2005 UL461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340037 2005 UX476 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
340038 2005 UU478 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
340039 2005 UH484 22/10/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
340040 2005 UN485 22/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
340041 2005 UE490 23/10/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
340042 2005 UP490 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
340043 2005 UH508 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
340044 2005 UO508 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
340045 2005 UP509 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
340046 2005 UY513 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340047 2005 UP530 25/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
340048 2005 VT5 10/11/2005 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
340049 2005 VK15 01/11/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
340050 2005 VL16 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
340051 2005 VK20 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
340052 2005 VC23 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340053 2005 VB24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
340054 2005 VT24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
340055 2005 VX29 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
340056 2005 VG30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
340057 2005 VP31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
340058 2005 VY32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
340059 2005 VX33 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
340060 2005 VA40 04/11/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
340061 2005 VE40 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
340062 2005 VX41 03/11/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
340063 2005 VK47 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
340064 2005 VH51 03/11/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
340065 2005 VC56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340066 2005 VD56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
340067 2005 VB67 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
340068 2005 VV71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340069 2005 VW78 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340070 2005 VH81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
340071 Vanmunster 2005 VF82 09/11/2005 Uccle P. De Cat 980 m MPC · JPL
340072 2005 VO107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340073 2005 VV113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
340074 2005 VA118 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340075 2005 WQ5 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
340076 2005 WX6 21/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
340077 2005 WP7 21/11/2005 Junk Bond D. Healy 900 m MPC · JPL
340078 2005 WM10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
340079 2005 WH17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
340080 2005 WA25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
340081 2005 WC25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340082 2005 WF26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
340083 2005 WK27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340084 2005 WR28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340085 2005 WZ28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340086 2005 WL33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
340087 2005 WE38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340088 2005 WV39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340089 2005 WZ42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340090 2005 WW47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340091 2005 WZ47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
340092 2005 WK55 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
340093 2005 WR56 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
340094 2005 WM67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
340095 2005 WY70 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340096 2005 WS73 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
340097 2005 WF75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340098 2005 WQ96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340099 2005 WV100 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
340100 2005 WO105 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL