Danh sách tiểu hành tinh/339501–339600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339501 2005 GR55 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
339502 2005 GG60 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
339503 2005 GM60 05/04/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 5,0 km MPC · JPL
339504 2005 GJ65 02/04/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
339505 2005 GS69 03/04/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
339506 2005 GP83 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
339507 2005 GO97 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
339508 2005 GR100 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
339509 2005 GN102 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
339510 2005 GV102 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
339511 2005 GZ107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
339512 2005 GL108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
339513 2005 GA113 06/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
339514 2005 GZ113 09/04/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
339515 2005 GJ134 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
339516 2005 GB136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
339517 2005 GE136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
339518 2005 GW139 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
339519 2005 GM154 09/04/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
339520 2005 GV155 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
339521 2005 GU157 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
339522 2005 GZ158 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
339523 2005 GH173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
339524 2005 GF175 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
339525 2005 GL205 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
339526 2005 GA216 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
339527 2005 GG221 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
339528 2005 GH225 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
339529 2005 GV227 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
339530 2005 HT1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
339531 2005 HB5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
339532 2005 JU3 01/05/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
339533 2005 JD4 03/05/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
339534 2005 JL14 01/05/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
339535 2005 JA15 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
339536 2005 JU26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
339537 2005 JO34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
339538 2005 JN46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
339539 2005 JZ46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
339540 2005 JK49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
339541 2005 JS50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
339542 2005 JA59 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
339543 2005 JC59 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
339544 2005 JJ62 09/05/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
339545 2005 JD65 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
339546 2005 JE73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
339547 2005 JA74 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
339548 2005 JB78 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
339549 2005 JF93 11/05/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
339550 2005 JV94 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
339551 2005 JZ103 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
339552 2005 JO105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
339553 2005 JE106 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
339554 2005 JH110 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
339555 2005 JM112 09/05/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
339556 2005 JA121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
339557 2005 JE127 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
339558 2005 JG136 11/05/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
339559 2005 JW138 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
339560 2005 JW143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
339561 2005 JR149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
339562 2005 JF162 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
339563 2005 JT169 09/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
339564 2005 KE2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
339565 2005 KH4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
339566 2005 KF8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
339567 2005 LR 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
339568 2005 LP4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
339569 2005 LR6 04/06/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
339570 2005 LR8 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
339571 2005 LF13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
339572 2005 LZ14 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
339573 2005 LS16 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
339574 2005 LR23 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
339575 2005 LF25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
339576 2005 LC32 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339577 2005 LP37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
339578 2005 LA51 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
339579 2005 MX11 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
339580 2005 MK13 29/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
339581 2005 MR14 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
339582 2005 MY18 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
339583 2005 MA21 30/06/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
339584 2005 MG23 30/06/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
339585 2005 MY30 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
339586 2005 MM32 28/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
339587 2005 MG35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339588 2005 MO35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
339589 2005 MJ40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339590 2005 MA43 30/06/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
339591 2005 ME47 28/06/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
339592 2005 MU50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
339593 2005 MQ53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
339594 2005 NW16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
339595 2005 NQ22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339596 2005 NA29 05/07/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
339597 2005 NX36 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
339598 2005 NQ40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
339599 2005 NS54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339600 2005 NX54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL