Danh sách tiểu hành tinh/333401–333500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333401 2002 TE283 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
333402 2002 TW291 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
333403 2002 TZ346 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
333404 2002 TB348 05/10/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
333405 2002 TB366 10/10/2002 Apache Point SDSS 740 m MPC · JPL
333406 2002 TW375 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333407 2002 VB8 01/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
333408 2002 VU12 04/11/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
333409 2002 VF26 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
333410 2002 VY26 05/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
333411 2002 VW109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
333412 2002 WE29 16/11/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
333413 2002 XZ17 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
333414 2002 XD62 11/12/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
333415 2002 XB68 11/12/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
333416 2003 AG2 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
333417 2003 AR72 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333418 2003 FP29 25/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
333419 2003 FT113 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333420 2003 GR38 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333421 2003 HG5 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
333422 2003 KJ2 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
333423 2003 KL11 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333424 2003 MX3 26/06/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
333425 2003 NE1 02/07/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
333426 2003 OQ30 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
333427 2003 QD22 20/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
333428 2003 QL22 20/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
333429 2003 QJ29 22/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
333430 2003 QT110 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333431 2003 RE13 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
333432 2003 RA14 15/09/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
333433 2003 SD55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
333434 2003 SO61 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
333435 2003 SS144 19/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
333436 2003 SE167 22/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
333437 2003 SB180 19/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
333438 2003 SX235 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
333439 2003 SV245 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
333440 2003 SD299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
333441 2003 SL325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333442 2003 TN8 02/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
333443 2003 TE19 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
333444 2003 UG1 16/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
333445 2003 UU130 19/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
333446 2003 UM135 21/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
333447 2003 US249 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
333448 2003 UD288 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
333449 2003 UR371 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
333450 2003 WD75 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333451 2003 WW129 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
333452 2003 WU179 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
333453 2003 YS25 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333454 2004 BW44 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
333455 2004 FE66 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
333456 2004 OE13 21/07/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
333457 2004 PF1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
333458 2004 PS2 08/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
333459 2004 PQ31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333460 2004 PD73 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
333461 2004 PD93 12/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
333462 2004 PW96 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333463 2004 QH12 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
333464 2004 QH18 20/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
333465 2004 QN27 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
333466 2004 RF3 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
333467 2004 RW6 05/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
333468 2004 RX144 09/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
333469 2004 RF151 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
333470 2004 RV154 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333471 2004 RH178 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333472 2004 RC181 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
333473 2004 RF211 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333474 2004 RH249 12/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
333475 2004 RW322 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333476 2004 RA323 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333477 2004 SJ16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
333478 2004 SD20 21/09/2004 Siding Spring SSS ATE 810 m MPC · JPL
333479 2004 ST51 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333480 2004 TC10 07/10/2004 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
333481 2004 TB41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333482 2004 TD91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
333483 2004 TT163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
333484 2004 VE16 05/11/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
333485 2004 VG25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
333486 2004 VM36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333487 2004 VV59 09/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
333488 2004 WN1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
333489 2004 XQ7 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333490 2004 XC9 02/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
333491 2004 XF41 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333492 2004 XX148 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333493 2004 XG164 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
333494 2004 XG172 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
333495 2005 AF17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
333496 2005 AX42 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
333497 2005 BO15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
333498 2005 CG5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333499 2005 CC18 02/02/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
333500 2005 CT69 09/02/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL