Danh sách tiểu hành tinh/333701–333800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333701 2008 WK59 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
333702 2008 WK98 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
333703 2008 WB141 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
333704 2008 XZ2 01/12/2008 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
333705 2008 XL14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
333706 2008 XQ46 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
333707 2008 YT30 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
333708 2008 YZ58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
333709 2008 YD122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
333710 2009 AX5 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
333711 2009 BT3 18/01/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
333712 2009 DW16 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
333713 2009 DJ138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333714 2009 QN57 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333715 2009 RD10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
333716 2009 RG52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
333717 Alexgreaves 2009 SE41 16/09/2009 Mayhill N. Falla 670 m MPC · JPL
333718 2009 SZ59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
333719 2009 SC117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
333720 2009 SR148 19/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 670 m MPC · JPL
333721 2009 SG310 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333722 2009 SX325 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
333723 2009 TT22 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
333724 2009 TG35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 800 m MPC · JPL
333725 2009 TX39 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
333726 2009 US14 19/10/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
333727 2009 UM59 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
333728 2009 UQ87 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
333729 2009 UJ106 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
333730 2009 UN110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333731 2009 VF31 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
333732 2009 VN41 09/11/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
333733 2009 VV71 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
333734 2009 VS107 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
333735 2009 VB110 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
333736 2009 WX40 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333737 2009 WM100 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
333738 2009 WE170 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
333739 2009 WO180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
333740 2009 XB 05/12/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,6 km MPC · JPL
333741 2009 XM5 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
333742 2009 XT16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
333743 2009 YQ5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
333744 2009 YW6 20/12/2009 SM Montmagastrel Montmagastrell Obs. 1,2 km MPC · JPL
333745 2010 AP41 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333746 2010 AJ46 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
333747 2010 AM74 13/01/2010 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
333748 2010 AF75 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
333749 2010 AT80 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333750 2010 BB2 17/01/2010 Dauban F. Kugel 2,3 km MPC · JPL
333751 2010 EL2 03/03/2010 Nazaret G. Muler 4,2 km MPC · JPL
333752 2010 EM43 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
333753 2010 FH57 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
333754 2010 UZ65 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
333755 2010 VC1 02/11/2010 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
333756 2011 AK42 10/04/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
333757 2011 AE49 15/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
333758 2011 BD75 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333759 2011 BT78 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
333760 2011 BS83 13/03/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,8 km MPC · JPL
333761 2011 BV99 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333762 2011 CM31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
333763 2011 CF36 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
333764 2011 CV41 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
333765 2011 CA47 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333766 2011 CH82 29/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
333767 2011 DH6 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
333768 2011 ER 04/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
333769 2011 EN7 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
333770 2011 EA26 15/05/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
333771 2011 EP30 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
333772 2011 EG43 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
333773 2011 EP50 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
333774 2011 EJ53 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
333775 2011 EJ65 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
333776 2011 ER65 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333777 2011 EL82 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333778 2011 FP6 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333779 2011 FK12 05/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333780 2011 FK35 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
333781 2011 FO66 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333782 2011 FH83 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333783 2011 FP100 06/01/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
333784 2011 FM123 27/06/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
333785 2011 FV133 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333786 2011 FZ146 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
333787 2011 GZ21 15/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333788 2011 GZ64 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
333789 2011 GF67 28/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
333790 2011 GJ75 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333791 2011 GK82 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
333792 2011 GS82 13/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
333793 2011 GF84 05/03/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
333794 2011 HT4 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
333795 2011 HE10 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333796 2011 HX24 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
333797 2011 HY33 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333798 2011 HF34 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
333799 2011 HE48 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333800 2011 HO48 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL