Danh sách tiểu hành tinh/333601–333700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333601 2007 GG18 11/04/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
333602 2007 GA27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
333603 2007 GW34 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333604 2007 GS44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333605 2007 HX81 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
333606 2007 JW35 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
333607 2007 LY 09/06/2007 Vicques M. Ory 2,4 km MPC · JPL
333608 2007 LA3 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
333609 2007 LR11 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333610 2007 PT24 12/08/2007 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
333611 2007 QC16 23/08/2007 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
333612 2007 RB11 05/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 3,7 km MPC · JPL
333613 2007 RW227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
333614 2007 RN247 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
333615 2007 SD1 19/09/2007 Mayhill A. Lowe 4,8 km MPC · JPL
333616 2007 TX19 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
333617 2007 TX82 08/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
333618 2007 TJ325 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333619 2007 TP374 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
333620 2007 TP393 14/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
333621 2007 VS1 02/11/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
333622 2007 VZ4 02/11/2007 Tiki N. Teamo 3,8 km MPC · JPL
333623 2007 VD5 03/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,0 km MPC · JPL
333624 2007 VW93 06/11/2007 Needville Needville Obs. 6,1 km MPC · JPL
333625 2007 VB111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
333626 2008 AT10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
333627 2008 ED43 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
333628 2008 EQ88 07/03/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
333629 2008 EF168 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333630 2008 FX15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333631 2008 GN50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
333632 2008 GH52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
333633 2008 GR97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
333634 2008 GG128 09/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
333635 2008 KT39 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
333636 Reboul 2008 QF7 26/08/2008 Pises Pises Obs. 1,2 km MPC · JPL
333637 2008 QZ10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
333638 2008 QL11 26/08/2008 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
333639 Yaima 2008 QL16 21/08/2008 Ishigakijima Ishigakijima Obs. 1,3 km MPC · JPL
333640 2008 QB22 26/08/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333641 2008 QH22 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
333642 2008 QC29 30/08/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
333643 2008 QM32 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
333644 2008 QZ37 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333645 2008 RM2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333646 2008 RT16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
333647 2008 RB74 06/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
333648 2008 RJ107 07/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
333649 2008 RG117 09/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
333650 2008 SG5 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
333651 2008 SV6 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333652 2008 SP12 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
333653 2008 SN29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333654 2008 SK43 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333655 2008 SU51 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
333656 2008 SE60 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
333657 2008 SS60 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
333658 2008 SJ74 23/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
333659 2008 SD146 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
333660 2008 ST161 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333661 2008 SU163 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333662 2008 SB174 22/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
333663 2008 SZ240 29/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
333664 2008 ST244 29/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
333665 2008 SB249 21/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
333666 2008 SR282 24/09/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
333667 2008 SQ284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333668 2008 SK291 22/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
333669 2008 SC295 23/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
333670 2008 SC302 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
333671 2008 SG306 28/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
333672 2008 TE29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
333673 2008 TG29 01/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
333674 2008 TC52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333675 2008 TK80 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
333676 2008 TG121 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
333677 2008 TK128 08/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
333678 2008 TT129 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
333679 2008 TF163 01/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
333680 2008 TV172 06/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
333681 2008 TT174 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
333682 2008 TK181 08/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
333683 2008 TL181 09/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
333684 2008 UJ27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333685 2008 UU90 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
333686 2008 UC92 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,9 km MPC · JPL
333687 2008 UU93 25/10/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
333688 2008 UU108 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
333689 2008 UG121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
333690 2008 UC170 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
333691 2008 UE176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
333692 2008 UN182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
333693 2008 UG217 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
333694 2008 UM241 01/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
333695 2008 UL280 28/10/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
333696 2008 UG315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
333697 2008 UG364 27/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
333698 2008 VM19 01/11/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
333699 2008 WU7 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333700 2008 WP18 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL