Danh sách tiểu hành tinh/330801–330900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330801 2008 UZ312 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
330802 2008 UV313 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
330803 2008 UF331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
330804 2008 UU334 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
330805 2008 UV344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330806 2008 UW345 26/10/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
330807 2008 UD361 25/10/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
330808 2008 UU370 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330809 2008 VK14 08/11/2008 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
330810 2008 VO21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
330811 2008 VK27 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
330812 2008 VX34 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
330813 2008 VZ49 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
330814 2008 VK53 06/11/2008 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
330815 2008 VU65 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
330816 2008 VG75 02/11/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
330817 2008 WH 18/11/2008 Cordell-Lorenz D. T. Durig 4,0 km MPC · JPL
330818 2008 WN15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
330819 2008 WA22 18/11/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
330820 2008 WH62 24/11/2008 Mayhill A. Lowe 6,7 km MPC · JPL
330821 2008 WS76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
330822 2008 WA91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
330823 2008 WM97 19/11/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
330824 2008 WZ136 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
330825 2008 XE3 06/12/2008 Socorro LINEAR AMO 2,0 km MPC · JPL
330826 2009 BV59 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330827 2009 DM33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330828 2009 EQ3 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
330829 2009 FY 05/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
330830 2009 FC15 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330831 2009 FS29 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330832 2009 FG30 25/03/2009 Bisei SG Center BATTeRS 680 m MPC · JPL
330833 2009 FG67 29/12/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
330834 2009 HS36 20/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
330835 2009 HC42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330836 Orius 2009 HW77 25/04/2009 Baldone K. Černis, I. Eglītis 46 km MPC · JPL
330837 2009 MQ2 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
330838 2009 ND 03/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
330839 2009 OS4 20/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
330840 2009 OW4 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
330841 2009 OE8 27/07/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
330842 2009 OR8 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 610 m MPC · JPL
330843 2009 OC20 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
330844 2009 OR22 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330845 2009 PD3 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
330846 2009 PX3 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
330847 2009 PZ4 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
330848 2009 PT5 15/08/2009 Grove Creek F. Tozzi 1,0 km MPC · JPL
330849 2009 PO8 15/08/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
330850 2009 PB12 15/08/2009 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
330851 2009 PP12 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
330852 2009 PE15 15/08/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
330853 2009 PR15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
330854 2009 PJ19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
330855 2009 QH1 16/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 900 m MPC · JPL
330856 Ernsthelene 2009 QT9 20/08/2009 Taunus R. Kling, U. Zimmer 820 m MPC · JPL
330857 2009 QN19 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330858 2009 QP23 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
330859 2009 QP29 23/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
330860 2009 QN30 21/08/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
330861 2009 QM31 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
330862 2009 QZ33 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330863 2009 QT41 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330864 2009 QK42 16/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
330865 2009 QE46 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
330866 2009 QJ47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 570 m MPC · JPL
330867 2009 QB48 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
330868 2009 QO51 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330869 2009 QR51 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330870 2009 QT61 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330871 2009 RF 09/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 860 m MPC · JPL
330872 2009 RF1 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
330873 2009 RQ1 10/09/2009 ESA OGS ESA OGS 870 m MPC · JPL
330874 2009 RV9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
330875 2009 RY9 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
330876 2009 RR17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330877 2009 RF22 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330878 2009 RL26 13/09/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
330879 2009 RX28 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
330880 2009 RV30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
330881 2009 RL33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330882 2009 RJ34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
330883 2009 RH35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
330884 2009 RG40 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
330885 2009 RG48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
330886 2009 RW49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
330887 2009 RZ50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
330888 2009 RL54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
330889 2009 RO55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
330890 2009 RM61 12/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
330891 2009 RY70 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
330892 2009 RF74 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330893 2009 SW7 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330894 2009 SS17 17/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
330895 2009 SZ18 21/09/2009 La Silla La Silla Obs. 1,6 km MPC · JPL
330896 2009 SX22 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
330897 2009 SV30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330898 2009 SA34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330899 2009 SX38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
330900 2009 SS43 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL